Zapłakał (17 listopada)


Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». (Łk 19, 41-44)

Nie wiem, czy pasterze nie zapominają o tym, że Jezus płakał nas swoimi rodakami… Gdyby może pasterz częściej płakał nad owcami, więcej ich by się nawróciło. Zawsze współczucie i miłość jest największym świadectwem żywej wiary…

xtar