Pójdźcie za Mną (30 listopada)


Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. (Mt 4, 18-22)

Zaczął się Adwent. Św. Andrzej jest apostołem Adwentu, bo przyprowadza do Jezusa swojego brata. Czy ja jestem w stanie obudzić u swojego brata nadzieję na przyjście Pana Jezusa… Czy ktoś przyprowadzi w czasie Adwentu kogoś do Jezusa… A rok obecny wzywa nas, by IŚĆ I GŁOSIĆ!!!!!