Pieśń na Adwent


Fatimskie znaki

  1. Łucja, Franek i Hiacynta, pracowite, proste dzieci,

Otrzymały znaki z nieba, zobaczyły Pannę Świętą.

O, jak piękna jesteś, Pani, w białej szacie, w blasku złota.

Pytasz, czy chcę ofiarować swoje życie Panu Bogu.

Ref. Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam, kocham Cię.

Błagam, przebacz ludziom, którzy grzechem obrażają Cię.

  1. Płaczesz, Matko, bo tak wiele Twoich dzieci ginie w ogniu.

Nikt się nie chce modlić za nich, dźwigać krzyża w ich intencji.

Smutna Pani, z tej boleści pokazałaś dzieciom piekło,

By modlitwą i ofiarą ratowały świat przed klęską.

  1. Pani na zielonym dębie, w prawej dłoni masz różaniec,

prosisz o przyjęcie cierpień, jakie zsyła na mnie Bóg.

Już wiem, jak mam pokutować, jak się modlić, wynagradzać .

Z poświęceniem i z różańcem będę pełnić Bożą wolą.

  1. Panno święta, chcę zamieszkać w Twoim Sercu jak w schronieniu.

Tam Twój Syn rozdaje łaski, nie odmówi Ci niczego.

Będę dzielić się miłością jak Hiacynta z ubogimi,

By braterstwo budowało w imię Boże raj na ziemi.