Ogłoszenia Parafialne Uroczystość Wszystkich Świętych 01 Listopada 2020 r.


Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość  Wszystkich Świętych

01 Listopada 2020 r.

 

 1. Dziś Msze św. o godz. 700, 915, 1100 i 1600. Nie odbędzie się procesja na cmentarz. Cmentarz zgodnie z rozporządzeniem zamknięty jest do dnia 02.11. włącznie. Zachęcamy do modlitwy w naszych domach za zmarłych i odwiedzanie grobów w kolejnych dniach listopada, w taki sposób by nie gromadzić się w większej ilości. Taca z Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarza.
 2. Zmiana tajemnic Różańcowych po Mszy św. o godz. 700, a dla Róży bł. Karoliny po Mszy św. o godz. 1100.O godz. 1530 nieszpory z wypominkami za zmarłych.
 3. Pierwszeństwo w uczestnictwie w mszach wewnątrz kościoła mają rodziny zamawiające intencje – w kościele może uczestniczyć tylko 35 osób. Ks. Biskup Jeż na terenie całej diecezji udzielił dyspensy od uczestnictwa we mszy św. w kościele w niedzielę i święta nakazane, czyli także w Uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy do uczestnictwa całymi rodzinami w mszach św. transmitowanych. Na stół należy nakryć biały obrus, postawić obraz, figurkę i krzyż a także zapalić świece.
 4. W poniedziałek 02.11 we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. o godz. 700, 915 i 1800, a o godz. 1730 zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe.
 5. Trwa Tydzień Modlitw za zmarłych zapraszamy by w tym czasie w sposób szczególny pomagać naszym zmarłym przez udział w mszach św. przyjmowaną komunię św. w ich intencji oraz nawiedzanie i modlitwę na cmentarzu. Odpust zupełny za zmarłych – codziennie za jedną duszę – można zyskać od 1 do 31 listopada pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej (spowiedź św.), przyjęcie Komunii św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. W dniu 2 listopada ten odpust możemy zyskać także w kościele. Papież Franciszek przedłużył możliwość uzyskania odpustu, który zwykle przypada na dni od 1 do 8 listopada na cały miesiąc listopad.
 6. W tym tygodniu obchodzimy:
 • w poniedziałek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
 • w środę – św. Karola Boromeusza.
 1. W tym tygodniu nie będzie spotkania grup parafialnych.
 2. Codziennie Msza św. o godz. 700, zmiana wieczornej mszy św. na 1700. W dni powszednie będą po niej nabożeństwa wypominkowe. W niedzielę wypominki z nieszporami za zmarłych o 1530. Pierwszeństwo w uczestnictwie w mszach w kościele mają rodziny zamawiające intencjewg rozporządzenia w naszym kościele po przeliczeniu może to być tylko 35 osób (powierzchnia kościoła ~245 m2  – 1 osoba na 7 m2).
 3. Zapraszamy na nabożeństwo do św. Michała Archanioła we wtorek na godz. 630
 4. W tym tygodniu wypada I Czwartek I Piątek i I Sobota Miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych połączona z modlitwą za zmarłych po mszy św. o godz. 1700. Odwiedziny chorych w I Piątek od godz. 900.
 5. W sobotę w kościele po mszy św. porannej spotkanie Zastępu św. Michała Archanioła.
 6. Czytelnie wypełnione kartki z wypominkami Listopadowymi i Rocznymi prosimy przynosić do zakrystii.
 7. Przed cmentarzem został wystawiony kontener na wypalone znicze i uschłe i zwiędłe kwiaty z grobów
 8. Przyszła niedziela jest Niedzielą Solidarności z Kościołem Prześladowanym, z tej okazji będzie można włączyć się zbiórkę ofiar do puszek na „Kościół w potrzebie”.
 9. Zapraszamy wszystkich do inicjatywy modlitewnej „Różaniec do Granic Nieba”. Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Jak to robimy? Wspólnie. Od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia. Może to być, któraś z tych godzin:

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski
1.Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.
2.Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę i ofiarowujemy odpusty
3.Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas. Więcej informacji na stronie internetowej.

 1. Przypominamy, że z obowiązku zakrywania twarzy i nosa zwolnieni zostali m.in. duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania. Zwolnienie to dotyczy jedynie duchownych, a nie innych wiernych uczestniczących w czynnościach lub obrzędach religijnych oraz, że dotyczy ono wyłącznie czasu sprawowania kultu religijnego.
 2. Są do nabycia kalendarze Rolników w cenie 25 zł.
 3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dla dorosłych, a także zachęcamy dzieci i młodzież do nabywania prasy przeznaczonej dla niej.