Ogłoszenia Parafialne Uroczystość Poświęcenia Kościoła Parafialnego XXX Niedziela Zwykła – Synodalna 25 Października 2020 r.


Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Parafialnego

XXX Niedziela Zwykła – Synodalna

25 Października 2020 r.

 

 1. Dziś Msze św. o godz. 700, 915, 1100 i 1700. O godz. 1630 nabożeństwo Różańcowe. Pierwszeństwo w uczestnictwie w mszach wewnątrz kościoła mają rodziny zamawiające intencje – w kościele może uczestniczyć tylko 35 osób. Ks. Biskup Jeż na terenie całej diecezji udzielił dyspensy od uczestnictwa we mszy św. w kościele w niedzielę i święta nakazane. Zachęcamy do uczestnictwa całymi rodzinami we mszach św. transmitowanych. Na stół nakryć biały obrus, postawić obraz, figurkę i krzyż a także zapalić świece.
 2. Dzisiaj w Uroczystość Poświęcenia naszej parafialnej świątyni dziękujemy Panu Bogu za nasz Binczarowski kościół – miejsce, które jednoczy nas jako wspólnotę wierzących w Boga.
 3. Dzisiaj miała odbyć się spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Z racji wprowadzonych obostrzeń i możliwości uczestnictwa tylko 35 osób na raz w kościele nie będzie spowiedzi. Zachęcamy wszystkich do skorzystania ze spowiedzi podczas codziennej modlitwy Różańcowej od 1715 oraz rano przed mszą św.
 4. W tym tygodniu obchodzimy:
 • w środę – święto Św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów.
 1. W tym tygodniu nie będzie żadnych spotkań grup duszpasterskich.
 2. Podstawiony został kontener na śmieci z cmentarza. Zostały także zakończone prace brukarskie na cmentarzu – koszt tego etapu prac to 12 300 zł.
 3. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. o godz. 700, 915 i 1100. Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarze o godz. 1400. Po procesji Msza św. w kościele. Taca z Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarza.
 4. W poniedziałek 02.11 we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. o godz. 700, 915 i 1800. O godz. 1730 zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe.
 5. Odpust zupełny za zmarłych – codziennie za jedną duszę – można zyskać od 1 do 31 listopada pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej (spowiedź św.), przyjęcie Komunii św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. W dniu 2 listopada ten odpust możemy zyskać także w kościele. Papież Franciszek przedłużył możliwość uzyskania odpustu, który zwykle przypada na dni od 1 do 8 listopada na cały miesiąc listopad.
 6. Codziennie Msza św. o godz. 700 i 1800. Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1715. Niestety na razie zawieszamy losowanie figurek. Pierwszeństwo w uczestnictwie w mszach w kościele mają rodziny zamawiające intencjewg nowego rozporządzenia w naszym kościele po przeliczeniu może to być tylko 35 osób (powierzchnia kościoła ~245 m2  – 1 osoba na 7 m2).
 7. Przypominamy, że z obowiązku zakrywania twarzy i nosa zwolnieni zostali m.in. duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania. Zwolnienie to dotyczy jedynie duchownych, a nie innych wiernych uczestniczących w czynnościach lub obrzędach religijnych oraz, że dotyczy ono wyłącznie czasu sprawowania kultu religijnego.
 8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Różańcowych po Mszy św. o godz. 700, a dla Róży bł. Karoliny po Mszy św. o godz. 1100.
 9. Dzisiaj po mszy św. o godz. 1700 zapraszamy na spotkanie członków Parafialnego Zespołu Synodalnego. Obecność obowiązkowa. Spotkanie w salce na plebanii.
 10. Lektorzy rozdają kartki na wypominki listopadowe i roczne. Czytelnie wypełnione przynosimy do zakrystii.
 11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
 12. Apel Przewodniczącego KEP.