Ogłoszenia Parafialne Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 28 Marca 2021 r.


Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

28 Marca 2021 r.

 

 1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w czasie którego będziemy przeżywali najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia – Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
 2. W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 Biskup tarnowski Andrzej Jeż przypomina o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane z dn. 16.10.2020, która nadal obowiązuje. Prosi także wszystkich wiernych, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. Zachęca do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji. Miejmy na uwadze troskę o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych, jak i duszpasterzy. Według nowego rozporządzenia wewnątrz świątyni może przebywać tylko 13 osób. Na czas udzielania komunii św. jeden z kapłanów będzie wychodził na zewnątrz kościoła. Podczas uczestnictwa w transmitowanej mszy św. na stół należy nakryć biały obrus, postawić obraz, figurkę i krzyż a także zapalić świece.
 3. Dziś Msze św. o godz. 700, 915, 1100 i 1700. Przed Sumą poświęcenie palm i procesja, a po Mszy św. konkurs palm wykonanych tradycyjną metodą. O godz. 1615 Gorzkie żale. Składka z Gorzkich Żali zostanie przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu. Za pobożny udział w Gorzkich Żalach w Polsce możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Składka z dzisiejszej niedzieli to wielkopostna jałmużna na Wyższe Seminarium Misyjne w Stadnikach.

Także Po każdej mszy św. można jeszcze nabyć lampiony wielkanocne na groby naszych bliskich zmarłych i w ten sposób wesprzeć działalność charytatywną Szkolnego Koła Caritas.

 1. W związku z panującymi obostrzeniami epidemiologicznymi i biorąc pod uwagę pragnienie wiernych do uczestnictwa we mszy św. w świątyni, w dniach 04, i 05.04, czyli Niedzielę Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny będzie odprawiana dodatkowa msza św. o godz. 1215. Prosimy by ustalić między sobą w rodzinach godziny uczestnictwa we mszy św. tak aby racjonalnie rozłożyć ilość osób na poszczególne msze św.
 2. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę Msza św. o godz. 700 i wieczorna o godz. 1800 . Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 1700, w tym czasie księża będą dyżurować w konfesjonale i można skorzystać z sakramentu spowiedzi. Jednocześnie przypominamy, że nie może przebywać wewnątrz w kościele więcej niż 13 osób.
 3. W poniedziałek po wieczornej mszy św. spotkanie rodziców młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie odbędzie się w naszej parafii w Niedzielę Miłosierdzia tj. 11.04 na mszy św. o godz. 1330.
 4. We wtorek o 630 zapraszamy na nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
 5. Obchody Triduum Paschalnego:
 • W Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800, następnie przeniesienie Pana Jezusa do Kaplicy Adoracji (Ciemnicy) i Adoracja do godz. 2200. O godz. 2100 Godzina Święta prowadzona przez Zespół Adonai.
 • W Wielki Piątek – Adoracja Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji od godz. 800. O godz. 1730 Droga Krzyżowa, a o godz. 1800 Ceremonie Wielkiego Piątku, po liturgii przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i Adoracja do godz. 2200. O godz. 2100 Gorzkie Żale. W tym dniu osoby między 18 a 60 rokiem życia obowiązuje post ścisły: dwa posiłki lekkie i jeden do syta i abstynencja od pokarmów mięsnych od 14 roku życia. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie Krzyża świętego.

Ponieważ w tym roku Wielki Piątek przypada w Pierwszy Piątek miesiąca, informujemy, że osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. Ponadto należy pamiętać, iż w Wielką Sobotę Komunię św. zanosi się tylko umierającym jako wiatyk.

 • W Wielką Sobotę – Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 800. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz. 900, 1000 i 1100. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę zorganizowane będzie wokół kościoła. W tym przypadku nie obowiązuje limit uczestników zgromadzenia, a jedynie przepisy dotyczące zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. Prosimy o zachowanie właściwej powagi tego obrzędu i atmosferę modlitwy oraz zachęcamy w miarę możliwości do nawiedzenia Grobu Pańskiego. Zachęcam wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną.
 • Liturgia Wigilii Paschalnej i procesja rezurekcyjna w Świętą Noc. Początek o godz. 2000. Prosimy o przyniesienie paschalików.
 • W Niedzielę – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msze św. jak w każdą niedzielę o 700, 915, 1100 dodatkowa msza św. o godz. 1215 i 1700.
 1. Próba liturgiczna dla całości LSO w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek o godz. 1000 a w Wielką Sobotę o godz. 1400 w kościele.