Ogłoszenia Parafialne Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 05 Kwietnia 2020 r.


Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

05 Kwietnia 2020 r.

 

 1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w czasie którego będziemy przeżywali najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia – Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
 2. Dziś Msze św. w kościele o godz. 700, 915, 1100 i 1700. Zachęcamy całe rodziny do uczestnictwa w mszy św. transmitowanej. Pierwszeństwo w uczestnictwie w mszach w kościele mają rodziny zamawiające intencjetylko 5 osób, a więc prosimy o ustalenie wcześniej kto przyjdzie. Podczas uczestnictwa w transmitowanej mszy św. na stół należy nakryć biały obrus, postawić obraz, figurkę i krzyż a także zapalić świece. Dziś postawcie na stole wcześniej zrobioną Palmę.
 3. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę Msza św. o godz. 700 i 1800 . Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 1700, w tym czasie księża będą dyżurować w konfesjonale i można skorzystać z sakramentu spowiedzi. Przypominamy o roli żalu doskonałego połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o wcześniejszy kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jednocześnie nie może przebywać w kościele więcej niż 5 osób.
 4. Biskup Andrzej Jeż zachęca, aby każda rodzina w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyła rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
 5. Obchody Triduum Paschalnego zgodnie z dekretem Biskupa Andrzeja Jeża odbywają się bez udziału wiernych.
 6. Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Zachęcamy do udziały w transmisji mszy św. Zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawcie w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

 1. Wielki Piątek – Ceremonie Liturgii Adoracji Krzyża

Prosimy aby w Wielki Piątek wszyscy w swoich domach wyeksponowali wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcamy do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej. W tym dniu osoby między 18 a 60 rokiem życia obowiązuje post ścisły: dwa posiłki lekkie i jeden do syta i abstynencja od pokarmów mięsnych od 14 roku życia.

 1. Wielka Sobota

Nie ma święcenia pokarmów. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.

W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

 1. Wigilia Paschalna

To najważniejsza liturgia w roku dla każdego katolika. Wszystkich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

 1. W Niedzielę – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msze św. w kościele jak w każdą niedzielę o 700, 915, 1100 i 1700.
 2. Z racji niewiadomej co do długości trwania epidemii koronawirusa termin I Komunii św. zostaje przełożony i nie odbędzie się ona jak planowano 03.05.2020. Szczegóły i termin będzie ustalany w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej.