Nie każdy (1 grudnia)


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». (Mt 7, 21.24-27)

Czy chcę się wybić czymś? Bo Bóg nie potrzebuje ciemnej masy, tłumu podobnych ludzi, którzy nie potrafią za wiele… Choć św. Eligiusz był świetnym biskupem, Bóg tak naprawdę obdarzył go talentem artystycznym… i dlatego został święty!

W każdym z nas jest coś niepowtarzalnego, co Bóg we mnie zamknął, co sprawia, że nasz dom jest wyjątkowy. Jeśli dodatkowo mój dom postawię na skale Chrystusa, nikt mego domu nie zniszczy…

Roztropność to wyobraźnia!