Msze św. „Kolędowe”


Msze św. „Kolędowe”

Ponieważ w tym roku nie będzie tradycyjnej „kolędy” pragniemy zaprosić mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie celebrowane w ich intencji Msze Święte. Na zakończenie Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia wody, którą wierni przyniosą ze sobą, aby mogli potem korzystać z niej w swoich domach i by po powrocie wspólnie pomodlili się o błogosławieństwo dla domu i rodziny. Po Mszy św. będzie specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i każda rodzina otrzyma specjalnie przygotowaną broszurę kolędową, w której znajdziemy modlitwy dla rodzin. Ze względu na ograniczenia prosimy by na nabożeństwo przybyli przedstawiciele poszczególnych rodzin. Zapraszamy do kościoła według następującego porządku:

Poniedziałek – 04.01.

1600 – od Florynki – od Motyka Andrzej nr d. 135 do Radziak Karol nr d. 205 oraz od Kmak Jan nr d. 110 do Dudek Józef nr d. 25

1700 – od Florynki – od Radziak Tadeusz nr d. 195 do cmentarza a następnie Chełmecki Piotr nr d. 265 do Gródek Kazimierz nr d. 35

Wtorek – 05.01.

1600 Kawiory oraz Polany od Kiełbasa Maria nr d. 216 do Łaskawski Mariusz nr d. 292

1700 – od Boguszy – od Milewski Jan nr d. 117 do Michalik Czesław nr d. 148

Środa – 06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego

1600od Dziedzic Danuta nr d. 130 do Pałancewicz Stanisława nr d. 133.

Czwartek – 07.01.2021

1600od Kogut Mariusz nr d. 233 do Milewski Mieczysław nr d. 193.

1700 – od Boguszy – od Obrzut Tadeusz nr d. 231 do Maciaszek Tomasz nr d. 179.

Piątek – 08.01.2021

1600od Machnik Andrzej nr d. 66, następnie ul. za szkołą od Nowak nr. d. 129, Mazgaj Helena nr d. 36, następnie od Nowak Grzegorz nr d. 288 do  Ligęzka Grzegorz 31 i  Chełmecki Stanisław nr d. 120

1700od Kmak Krystyna nr d. 191 do Obrzut Stanisław nr d. 320 oraz Pasiki: p. Gruca, Zarzeka i Pękala.

Sobota – 09.01.2021

1600od Siedlarz Tadeusz nr d. 59 do Pękala Władysław nr d. 238

1700od Pękala Stanisław nr d. 199 do Świder Stanisław nr d. 20