Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i rodziny


Modlitwa o błogosławieństwo

dla domu i rodziny

 

Kilka wskazówek, jak przygotować się do modlitwy:

 1. Podaną niżej modlitwę najlepiej odmówić po powrocie z wieczornego nabożeństwa w kościele. Należy uwrażliwić wszystkich na punktualne rozpoczęcie modlitwy, aby nikt z domowników nie musiał dołączać do niej w biegu.
 2. Jeżeli macie zrobiony w domu ołtarzyk, to zgromadźcie się przy nim.

Możecie również spotkać się przy stole, przy którym wspólnie spożywacie posiłki (to podkreśli rodzinny charakter tej modlitwy). Nakryjcie go białym obrusem i połóżcie na nim krzyż, świecę oraz naczynie z wodą święconą, którą przynieśliście z kościoła.

 1. Przed rozpoczęciem modlitwy przygotujcie Pismo Święte, odnajdując w nim fragment z 19 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza (Łk 19,1-10).
 2. Wspólną modlitwę niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny. Najpierw jest modlitwa z błogosławieństwem dla całej rodziny i domu, potem błogosławieństwo małżonków i błogosławieństwo dzieci.
 3. Po modlitwie zjedzcie wspólnie kolację. Nie spieszcie się i spokojnie

porozmawiajcie ze sobą, dzieląc się tym wszystkim, co aktualnie przeżywacie.

 

Na początku zapalamy świecę. Prowadzący modlitwę mówi:

 1. Światło Chrystusa.
 2. Bogu niech będą dzięki.

Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:

 1. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W tym miejscu warto zaśpiewać wspólnie jedną z tradycyjnych kolęd, np. Dzisiaj w Betlejem.

 1. Panie Jezu Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby polecić Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. W tym roku nie ma z nami kapłana, który zawsze w Twoim imieniu przychodził nas pobłogosławić. Chcemy jednak pokornie prosić Cię o Twoje błogosławieństwo, gdyż mocno wierzymy w to, że jesteś nam życzliwy i pragniesz naszego szczęścia. Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy.

Chwila ciszy.

 1. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich, zmiłuj

się nad nami.

 1. Zmiłuj się nad nami.
 2. Chryste, Ty przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj się nad nami.
 3. Zmiłuj się nad nami.
 4. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje, zmiłuj się nad nami.
 5. Zmiłuj się nad nami.
 6. Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza, przybądź i do nas ze swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 7. Amen.
 8. Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. Łukasza.

Najlepiej odczytać tę perykopę z drukowanego wydania Pisma Świętego (Łk 19,1-10). Może to uczynić osoba dorosła lub starsze dziecko. Można ją także opowiedzieć młodszym dzieciom, aby była dla nich bardziej zrozumiała.

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Chwila ciszy.

 1. Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie i przyszedłeś do domu Zacheusza. Prosimy Cię, błogosław także naszą rodzinę i nasz dom. Pozostań w naszej rodzinie i mieszkaj z nami przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy…
 2. Wysłuchaj nas, Panie.
 3. Niech wszyscy codziennie doświadczamy Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy…
 1. Wysłuchaj nas, Panie.
 2. Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem. Ciebie prosimy…
 1. Wysłuchaj nas, Panie.
 2. Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy…
 1. Wysłuchaj nas, Panie.
 2. Chorym członkom naszej rodziny przywróć zdrowie, a naszych bliskich zmarłych przyjmij do chwały nieba. Ciebie

prosimy…

 1. Wysłuchaj nas, Panie.

Teraz wszyscy zgromadzeni mogą ze czcią ucałować krzyż, który wcześniej został przygotowany na stole. Najlepiej będzie, jeśli prowadzący modlitwę (ojciec lub matka) najpierw sam go ucałuje, a potem poda go do ucałowania pozostałym. Następnie prowadzący odmawia modlitwę błogosławieństwa:

 1. Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg. Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia. Zawierzamy się Twemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas. Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i naszym domostwem. Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.

Następnie można przy śpiewie kolędy (np. Gdy się Chrystus rodzi) wspólnie przejść przez poszczególne pomieszczenia i pokropić je wodą święconą. Po tym obrzędzie warto jeszcze pomodlić się modlitwą, w której najpierw małżonkowie wzajemnie się pobłogosławią, a następnie pobłogosławią swoje dzieci. Można przy tym skorzystać z formuł zamieszczonych poniżej.

Na zakończenie wszyscy odmawiają wspólnie modlitwę Ojcze nasz.

 1. Zakończmy naszą wspólną modlitwę słowami, których nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus:
 2. Ojcze nasz…
 3. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech więc pokój i błogosławieństwo Boże spoczną na tym domu i niech napełnią serca jego mieszkańców. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 4. Amen.

Wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:

 1. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławieństwo małżonków.

Najpierw mąż, a potem żona modli się za współmałżonka, wypowiadając jego imię:

Boże Ojcze,

Błogosław moją żonę (mojego męża) [imię].

Dotknij ją (jego) swoją miłością.

Dziś przepraszam ją (jego) za:

słowa, które zraniły jej (jego) serce;

gesty, którymi sprawiłem jej (jemu) przykrość;

momenty, w których nie czuła (nie czuł) mojego wsparcia;

unikanie się; brak czułości, serdeczności i szczerych rozmów.

[Imię], proszę Cię, wybacz mi i przyjmij Boże błogosławieństwo

– w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kończąc, mąż (żona) kreśli znak krzyża na czole współmałżonka.

Błogosławieństwo dzieci

Rodzice odczytują wspólnie następująca modlitwę:

Boże Ojcze, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś naszą wspólnotę miłości. Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Teraz rodzice kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci.