Kolędnicy Misyjni 2019


Kolędnicy Misyjni 2019

 

Kolędnicy Opiekun
1.   Zawodzie dół (Motyka – Łukasik)
1. Stanisław Jaworski kl.5 Józef Dawid Radzik
2. Roksana Skoczeń kl. 2b Anioł
3. Dawid Radzik kl. 7 Dziecko
4. Wiktoria Broda kl. 5 Maryja
5. Norbert Skoczeń kl. 5 Król
6. Klaudia Magiera kl. 5 Anioł
2.   Od kościoła w dół (prawa strona od p. Dudka)
1. Maksymilian Sekuła kl. 4 Józef Kuba Jarosz
2. Zosia Łukasik kl. 4 Anioł
3. Gabryś Zeliszewski kl. 4 Dziecko
4. Paulina Sarata kl. 4 Maryja
5. Mikołaj Łukasik kl. 4 Król
6. Paweł Łomnicki Dziecko
3. Od kościoła w dół (lewa strona od cmentarza)
1. Szymon Jaworski kl.6a Józef Wiktor Romanek
2. Emilia Mucha kl. 6a Anioł
3. Martyna Ogorzałek kl. 6a Dziecko
4. Ola Udziela kl. 2a Król
5. Gabrysia Udziela kl. 6a Maryja
6. Kuba Kmak kl. 2a Dziecko
4. Polany i wzdłuż drogi
(od p. Bogusi Milewskiej do p. S. Pałancewicz)
1. Paweł Mółka kl. 7 Józef Paweł Mółka

Alicja Gruca

2. Monika Gruca kl. 4 Anioł
3. Mateusz Gruca kl. 5 Dziecko
4. Przemek Mółka kl. 5 Król
5. Beata Gruca kl. 5 Maryja
6. Patryk Gruca kl. 1 Dziecko
5. Kawiory
1. Dawid Matusik kl. 6 Józef Anna Matusik

 

2. Martyna Machnik kl. 5 Anioł
3. Mateusz Pękala kl. 5 Dziecko
4. Leon Święs kl. 5 Król
5. Klaudia Radzik kl. 5 Maryja
6. Michał Matusik / Patryk Kmak Dziecko
6. Wzdłuż drogi od Boguszy (po lewej od pp. Milewskich)
1. Eryk Koszyk kl. 6b Józef Dominika Jarosz

 

2. Emilka Zeliszewska kl.6b Anioł
3. Kacper Jarosz kl. 1b Dziecko
4. Arek Sekuła kl. 6b Król
5. Kamila Skraba kl. 6b Maryja
6. Julka Obrzut i Magdalena Ogorzałek Inni
7. Wzdłuż drogi do Boguszy (po lewej od pp. Jaworskich)
1. Stanisław Kmak kl. 5 Józef Ewelina Oleksy Weronika Gruca
2. Kamila Ligęzka kl. 5 Anioł
3. Kewin Gruca kl. 5 Dziecko
4. Maks Oleksy kl. 5 Król
5. Ewelinka Ligęzka kl. 5 Maryja
6.   Inni
8. Zawodzie góra (od pp. Świdrów w dół)
1. Filip Sowa kl. 4 Józef  

Sebastian Pietruszewski

2. Wiktoria Borkowska kl.4 Anioł
3. Oliwier Borkowski kl. 3a Dziecko
4. Sebastian Gruca kl. 4 Król
5. Otylia Skraba kl. 4 Maryja
6.   Inni
9. Pasiki i Zawodzie góra (od p. Obrzuta w górę)
1. Dawid Siedlarz kl. 7 Józef Weronika Radziak
2. Julka Chełmecka kl. 7 Anioł
3. Zosia Ogorzałek kl. 7 Dziecko
4. Marcin Gruca kl. 7 Król
5. Weronika Radziak kl. 7 Maryja
6. Michał Petryla kl. 2 Dziecko
10.  Plebańskie (od pp. Mółków do p. Tomsiowej)
1. Piotrek Radziak kl. 8 Józef tata
2. Marysia Gruca kl. 6 Anioł
3. Asia Gruca kl. 4 Dziecko
4. Martyna Radziak kl. 6 Król
5. Karolina Radziak kl. 7 Maryja
6. Stanisław Gruca kl.1 Inni
11. Wzdłuż drogi od Boguszy (po prawej od pp. Obrzutów)
1. Dawid Kmak kl. 7 Józef Krystian Pękala
2. Klaudiusz Zieliński kl. 7 Anioł
3. Weronika Gruca kl. 7 Dziecko
4. Krystian Pękala kl.7 Król
5. Magda Matusik kl. 7 Maryja
6.   Inni
12.  Wzdłuż drogi do Boguszy (po  prawej od pp. Olchawskich)
1. Bartek Grybel kl. 4 Józef Piotr Zeliszewski

 

2. Weronika Bochenek kl. 4 Anioł
3. Konrad Śmierciak kl. 4 Dziecko
4. Sebastian Ziółko kl. 4 Król
5. Judyta Ziółko kl. 4 Maryja
6. Sebastian Pękala kl. 4 Inni
13.  Za szkołą (od pp. Nowaków do pp. Chełmeckich)
1. Szymon Nowak kl. 7 Józef Malwina Gruca
2. Nikola Siedlarz kl. 3 Anioł
3. Sabrina Koszyk kl. 2 Dziecko
4. Kuba Michalik kl. 7 Król
5. Malwina Gruca kl. 7 Maryja
6.   Inni

 

 

 

        Rozesłanie Kolędników Misyjnych odbędzie się na mszy św. o godz. 915. Przychodzą do kościoła już  strojach. Po mszy św. opiekunowie poszczególnych grup otrzymują materiały do rozdawania. Rozpoczęcie kolędowania przewiduje się na godz. 1300. Po zakończeniu przychodzimy na plebanię na gorącą herbatę i ciacho.