Sakrament Bierzmowania

 

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

I. Przygotowanie do bierzmowania
Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe.
Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii od I do III klasy. Przygotowanie do bierzmowania w ramach katechezy parafialnej powinno przebiegać według zatwierdzonego programu i opracowanych materiałów.

Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno – moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.

 

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania
Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
– w deklaracji przyjęcia sakramentu,
– w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,
– w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św. ; przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
– w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
– w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem
– w nienagannej postawie religijno – moralnej,
– w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

+ Stanisław Salaterski
Wikariusz Generalny
Tarnów, 16.03. 2015

 

Lektura dla bierzmowanych:

konfesjonał

źródło:

[http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,1489,spowiedz-nie-jest-po-to-zebysmy-sie-dobrze-poczuli.html] stan na 19 maja 2016 r.

Lektura na Adwent:

milosierdzie-nasza-nadzieja-komentarz-liturgiczny-622x391 Benedykt XVI_Spe Salvi 24-31

Lektura na Wielki Post:

Czuwanie na 12 maja 2017

Dodaj komentarz