Intencje Mszalne 27.01.2020- 02.02.2020 r.

Intencje Mszalne

27.01.2020- 02.02.2020 r.

 

Poniedziałek   27.01. 

700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /greg. 13/.

700 +      Za śp. Jana, Walerię, Piotra, Stanisława, Damiana, Marię, Helenę, Wojciecha Sekułów oraz Jana Grucę i dusze w czyśćcu cierpiące.

700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /od Jana Grucy/.

Wtorek 28.01.  Św.   Tomasza   z   Akwinu

700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /greg. 14/.

700 +      Za śp. Stanisława Święsa w 1. rocz. śm /od żony Katarzyny z dziećmi i ich rodzinami/.

700 +      Za śp. Katarzynę Grucę w rocz. śm.

Środa   29.01.  Rocznica  Poświęcenia  Bazyliki  Katedralnej   w  Tarnowie

700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /greg. 15/.

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie w dorosłym życiu dla Marcina z okazji 18. rocznicy urodzin.

700 +    Za śp. Kazimierza Sekułę w 30 dniu po śm. /od żony Marii/.

1700 +      Za śp. Stanisława Grucę w rocz. śm.

1700 +      Za śp. Franciszka Wójtowicza w 6. rocz. śm oraz Zofię i Stanisława Dziedzic.

1700 +      Za śp. Władysława Łagosza /od Dyrekcji i personelu Sanatorium „Mielec” z Krynicy/.

Czwartek 30.01.

700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /greg. 16/.

700 +      Dziękczynna z prośbą o wiarę, moc i siłę do wypełniania przejętych zobowiązań rycerskich, a także o umiłowanie Eucharystii oraz błogosławieństwo Boże, zdrowie, miłość i pokój dla członków Zastępu św. Michała Archanioła, ich rodzin oraz całej parafii.

700 –      Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie dary, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla całej rodziny.

Piątek   31.01.   Św.   Jana   Bosko

700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /greg. 17/.

700 +      Za śp. Zofię Dziedzic w rocz. śm.

700 +      Za śp. Marię Siedlarz.

Sobota  01.02.   I   Sobota   Miesiąca

700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /greg.18/.

700 +      Za śp. Stanisławę i Franciszka Pękala.

700 –      Dziękczynna za wszelkie dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów w pracy.

Niedziela  02.02.    Niedziela   Ofiarowania   Pańskiego

700 +      Stefana Radziaka /od Zastępu św. Michała Archanioła/.

915 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /greg. 19/.

1100 –      Za parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1600 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla Aleksandry i Mateusza z okazji 1. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.