Intencje Mszalne 18.11 – 24.11. 2019 r.


Intencje Mszalne

18.11 – 24.11. 2019 r.

 

Poniedziałek    18.11    Bł. Karoliny   Kózkówny

700 +      Za śp. Jana Grucę /greg.14/.

700 +      Za śp. Józefa, Andrzeja i Wojciecha Zawiłowicz.

700 +      Za śp. Janinę, Jana Łukasik, Stanisława Pękalę, Janinę i Jana Spólnik.

1700 +      Za śp. Mieczysława i Zofię Motykę.

1700 +      Za śp. Kazimierza Świdra.

1700 +      Za śp. Zofię i Mieczysława Motykę.

Wtorek  19.11   

700 +      Za śp. Jana Grucę /greg.15/.

700 +      Za śp. Jana, Katarzynę i Piotra Gruca.

700 +      Za śp. zmarłych z rodziny Drągów i Radzików.

1700 +      Za śp. Tadeusza Rodaka /greg.1/.

1700 +      Za śp. Kazimiera Świdra.

1700 +      Za śp. Józefę i Stanisława Michalik, Jana Wyzysk, Jana Ochwat, Józefa Kapla, Annę i Jakuba Zawiłowicz.

Środa  20.11   Św. Rafała  Kalinowskiego

700 +      Za śp. Jana Grucę /greg.16/.

700 +      Za śp. Jana i Marię Zeliszewskich oraz Eugenię i Czesława Kiepuszewskich.

700 +      Za śp. Stanisława Kmaka i jego zmarłych rodziców.

1700 +      Za śp. Tadeusza Rodaka /greg.2/.

1700 –      Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla Anny i Piotra z okazji 18. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1700 +      Za śp. Stanisława, Marię, Mariana, Teofilę, ss. Benedyktę Siedlarz, Stanisława, Józefa, Józefę Grucę, Marię, Piotra Romanek, Pawła, Dominika Dulak.

Czwartek  21.11 Ofiarowanie  Najświętszej  Maryi  Panny

700 +      Za śp. Jana Grucę /greg.17/.

700 +      Za śp. Kazimierza Kiełbasę oraz Józefa i Stanisławę Święs.

700 +      Za śp. Janinę, Jana Łukasik, Stanisława Pękalę, Janinę i Jana Spólnik.

1700 +      Za śp. Tadeusza Rodaka /greg.3/.

1700 +      Za śp. Kazimiera Świdra.

1700 –      Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla Marii Pękala z okazji 70. rocznicy urodzin /od dzieci, wnuków i prawnuków/.

Piątek  22.11  Św. Cecylii

700 +      Za śp. Jana Grucę /greg.18/.

700 –      Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla Teresy i Mariana Chełmeckich z okazji 39. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

700 +      Za śp. Jana Grucę /od rodz. Górków i Szeptaków/.

1700 +      Za śp. Tadeusza Rodaka /greg.4/.

1700 +      Za śp. Józefę i Stanisława Główczyk.

1700 +      Za śp. Tadeusza, Genowefę, Dominika, Pawła Dulak, Stanisława Grucę.

Sobota   23.11  

700 +      Za śp. Jana Grucę /greg.19/.

700 +      Za śp. Alfredę i Romana Słowik oraz Mariana Motykę.

700 +      Za śp. Wawrzyńca, Zofię, Piotra, Marię Zawiłowiczów, Helenę Sekułę.

1700 +      Za śp. Tadeusza Rodaka /greg.5/.

1700 +      Za śp. zmarłych z rodzin Siedlarzy, Hajdugów i Romanków.

1700 +      Za śp. Zbigniewa i Józefa Radwańskich.

33  Niedziela   24.11   Uroczystość  Jezusa  Chrystusa  Króla  Wszechświata

700 +      Za śp. Jana Grucę /greg.20/.

915 –      Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Jana z okazji 60. rocz. urodzin /od żony, dzieci i wnuków.

1100 –     Za Parafian – Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1600 +      Za śp. Tadeusza Rodaka /greg.6/.