Intencje Mszalne 12.08 – 18.08. 2019 r.

Intencje Mszalne

12.08 – 18.08. 2019 r.

 

Poniedziałek 12.08   

700 +     Za śp. Stanisława Pękalę w 6. rocz. śm.

700 +     Za śp. Helenę Sekułę /od kuzyna Romana z rodziną/.

700 +     Za śp. Helenę Sekułę /od Katarzyny i Wojciecha Bydłoń/.

Wtorek  13.08   

700 –     Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla matki i dziecka oraz dla dzieci i wnuków.

700 +     Za śp. Janinę Ślipek /od syna Adama z rodziną/.

700 +     Za śp. Janinę Ślipek /od Anny i Janusza Kruczek z Boguszy/.

Środa  14.08   Św.   Maksymiliana  Marii   Kolbego

700 +     Za śp. Stanisława Sekułę oraz zmarłych z rodziny Sekułów.

700 –     Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz szczęśliwy przebieg operacji i powrót do pełni sił.

700 +     Za śp. Jakuba Grucę w 8. rocz. śm/.

1800 +     Za śp. Andrzeja i Agnieszkę Gaca.

1800 +     Za śp. Stanisława Święsa /od Piotra i Janiny Pękala z rodziną/.

1800 +     Za śp. Stanisława Święsa /od Stanisławy i Marka Matuła/.

Czwartek   15.08   Uroczystość   Wniebowzięcie  NMP

730 +     Za śp. Józefa Romanka w rocznicę śmierci.

1000 –     Za Parafian – Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla żyjących parafian a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1000 +     Za śp. Marię, Walerię i Jana Sekuła oraz Wiktorię i Juliana Mikulskich.

1700 –     Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie w rodzinie Gruców i Obrzutów.

Piątek  16.08   

700 +     Za śp. Stanisława, Marię i Mariana Siedlarzów oraz Stanisława Grucę, Piotra i Marię Romanków.

700 +     Za śp. Helenę Sekułę /od kuzynki Marii z rodziną/.

700 +     Za śp. Helenę Sekułę /od Marii i Jana Kmak z Boguszy/.

Sobota   17.08   Św.   Jacka

700 +     Za śp. Alfredę Słowik /od córki Anny z rodziną/.

700 +     Za śp. Janinę Ślipek /od szwagra Jana Grucy/.

700 +     Za śp. Janinę Ślipek /od Marka Brzezińskiego z rodziną.

20   Niedziela  Zwykła   18.08

730 –     Dziękczynna za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie w rodzinie.

1000 –     Za Parafian – Dziękczynna za dotychczasowe łaski, dobre i obfite polny ziemi z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów, zdrowie i dalsze błogosławieństwo oraz ochronę przed klęskami żywiołu dla wszystkich parafian.

1000 +     Za śp. Jana Grucę w 7. dzień po śmierci /od żony Marii/.

1700 +     Za śp. Stanisława Święsa /od syna Jana z rodziną/.