INTENCJE MSZALNE 09. 08 – 15. 08. 2021 r.

Poniedziałek, 09. 08

700       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 29).

700       Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od żony).

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie Urszuli i Tadeusza.

Wtorek, 10. 08

700       Za śp. Jana GRUCĘ w 2 rocznicę śmierci (od syna Adama z rodziną).

700       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 30),

700       Za śp. Kazimierza, Stefanię, Józefa SEKUŁA.

środa, 11. 08

700       Za śp. Stanisława PĘKALĘ w 8 rocznicę śmierci.

700           Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anety i Tomasza GAJEWSKICH z okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800     Za śp. Marka, Wandę, Mariana JAWORSKICH.

Czwartek, 12. 08

700       Za śp. Franciszka ŚWIĘS.

700       Za śp. Apolonię MOTYKA (od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Binczarowej).

700       Za śp. Barbarę, Waleriana, Andrzeja CISZAK.

Piątek, 13. 08

700       Za śp. Janinę, Władysława CHEŁMECKICH, Marię Stanisława SIEDLARZ, oraz zmarłych z rodziny CHEŁMECKICH i SIEDLARZY.

700       Za śp. Józefa PĘKALĘ w 6 rocznicę śmierci.

700       Za śp. Stanisława, Marię, Józefa GRUCA.

Sobota, 14. 08

700       Za śp. Stanisława PĘKALĘ w rocznicę śmierci.

700       Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla Klaudii z okazji 18 rocznicy urodzin.

700           Za śp. Edwarda SIEDLARZA w 1 rocznicę śmierci.

Niedziela, 15. 08 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

730       Za śp. Jana ROMANKA

1000     Za parafian,

1000     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Huberta w 1 rocznicę urodzin.

1700     Za śp. Zofię GRUCA (od Bożeny i Tadeusza Muchów).