Intencje Mszalne 04.05 – 10.05. 2020 r.


Intencje Mszalne

04.05 – 10.05. 2020 r.

 

Poniedziałek    04.05   św.   Floriana

700 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /greg. 21/.

700 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Binczarowskiej oraz Aniołów Stróżów w życiu kapłańskim i zakonnym dla ks. Floriana Grucy SCJ z okazji imienin.

700 +  Za śp. Franciszka Pękalę.

1800 +  Za śp. Marię Sowę oraz zmarłych z rodzin Sowa, Motyka, Kmak i Kozłowskich.

1800 +  Za śp. Monikę i Jana Mółków.

1800 +  Za śp. Marię Sowę z 11. rocz. śm oraz zmarłych z rodziny.

Wtorek  05.05    4  Tydzień   Wielkanocny  

700 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /greg. 22/.

700 +  Za śp. Marię Siedlarz /od córki Bogumiły z mężem/.

700 +  Za śp. zmarłych z rodzin Skraba, Lichoń, Śmierciak i Gucwa.

1800 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Binczarowskiej oraz Aniołów Stróżów w rodzinie Grybel.

1800 +  Za śp. Jana, Walerię, Piotra, Stanisława, Damiana, Marię, Helenę, Wojciecha Sekułów, Jana Grucę, Wojciecha Piwowarczyka oraz zmarłych z rodzin: Sekuła, Gruców, Radziaków, Tokarzy, Biernackich i Szubrytów.

1800 +  Za śp. Jana Grucę /od Alicji i Jacka Sekuła z dziećmi/.

środa  06.05    Św.   Filipa    i   Jakuba   Apostołów

700 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /greg. 23/.

700 +  Za śp. Franciszka Pękalę.

700 +  Za śp. Janinę Ślipek /od Eugenii Górka/.

1800 +  Za śp. Kunegundę i Ludwika Zawiłowicz.

1800 +  Za śp. Emilię, Stefana, Władysławę i Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 +  Za śp. Alfredę Słowik /od Krystyny i Mieczysława Gruca/.

Czwartek  07.05   I   Czwartek   Miesiąca

700 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /greg. 24/.

700 +  Za śp. Stanisława Kmaka /od żony/.

700 +  Za śp. Marię Siedlarz /od kuzynki Michaliny/.

1800 +  Za śp. Stanisława Święsa w dniu imienin /od żony i dzieci z rodzinami/.

1800 +  Za śp. Janinę Ślipek /od Anny i Adama Gruca z rodziną/.

1800 –  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Piątek 08.05 Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika  Głównego  Patrona  Polski  i  Parafii

700 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /greg. 25/.

700 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Stanisława w dniu imienin.

700 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów w życiu kapłańskim i zakonnym dla ks. Stanisława w dniu imienin.

1800 +  Za śp. Mieczysława Motykę w 3. rocz. śm.

1800 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Stanisława i Marii.

1800 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Stanisława z okazji 70. rocznicy urodzin.

Sobota   09.05  4 Tydzień  Wielkanocny 

700 + Za śp. Kazimierza Sekułę /greg. 26/.

700 +  Za śp. Franciszka Pękalę w 12. rocz. śm.

700 +  Za śp. Jana Grucę / od Anny i Jana Motyków/.

1800 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz szczęśliwe rozwiązanie.

1800 +  Za śp. Alfredę Słowik /od Marii i Edwarda Siedlarz/.

1800 +  Za śp. Władysława Łagosza /od Agnieszki i Macieja Terelak z Kielc/.

V   Niedziela  Wielkanocna  10.05    Odpust  Parafialny

700 +  Za śp. Stanisława Kmaka /greg. 1/.

915 – Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Stanisławy i Stanisława Romanek w dniu imienin oraz za śp. Arkadiusza Romanka /od dzieci i wnuków/.

1100 –  Za Parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla żyjących parafian, a dla zmarłych o życie wieczne.

1100 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /greg. 27/.

1700 –  Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Franciszka w 60. rocz. urodzin oraz Pawła w 30. rocz. urodzin.