Intencje Mszalne 03.08 – 09.08. 2020 r.


Intencje Mszalne

03.08 – 09.08. 2020 r.

 

Poniedziałek    03.08.

700 +  Za śp. Kazimierza i Władysławę Świder.

700 +  Za śp. Jana, Walerię i Piotra Sekuła oraz zmarłych z rodzin Sekuła, Gruca, Radziak, Tokarz, Biernackich, Szubryt.

700 +  Za śp. Jana Grucę /od wnuka Sławomira z rodziną/.

Wtorek  04.08    Św. Jana    Marii    Vianneya

700 –  Dziękczynna z prośbą o przemianę serc i obranie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, przez wszystkich zniewolonych nałogami, szczególnie uzależnionych od alkoholu, za ich rodziny, naszą parafię i Ojczyznę. Przemieniony Jezu Ty się tym zajmij, lecz, uzdrawiaj, przemieniaj, uwalniaj i błogosław /z int. Zastępu św. Michała Archanioła/.

700 –  Dziękczynno-błagalna za skutki grzechów pokoleniowych w rodzinie Danuty Leszkiewicz – Krok, z prośba o obmycie najdroższą Krwią Chrystusa i błogosławieństwo Boże w rodzinie /z int. Zastępu św. Michała Archanioła/.

700 +  Za śp. Jana Grucę /od siostry Józefy Pękala/.

środa  05.08   

700 +  Za śp. Jana Grucę /od wnuczki Ilony z rodziną/.

700 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /od Wincentego i Bernadety Gruca/.

700 +  Za śp. Władysława Łagosza /od Marii i Józefa Mordarskich/.

1800 –  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla Teresy i Grzegorza Porębów z okazji 21. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800 –  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie i dalszą opiekę w rodzinie Ewy i Tomasza.

1800 –  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Czwartek 06.08 Przemienienie Pańskie   I Czwartek Miesiąca

700 +  Za śp. Jana Grucę /od chrzestniaka Jana Pękali.

700 +  Za śp. Władysława Łagosza /od szwagierki Marii Pękala.

700 +  Za śp. Władysława Łagosza /od Otylii Terelak z Kielc/.

1800 +  Za śp. Elżbietę Motykę /od córki Bożeny z rodziną/.

1800 +  Za śp. Alfredę Słowik /od Rafała Radziaka z rodziną/.

1800 –  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Piątek  07.08    I    Piątek    Miesiąca

700 +  Za śp. Jana Grucę /od syna Tomasza z żoną.

700 +  Za śp. Kazimierza Sekułę /od wnuków Adriana i Marcina/.

700 +  Za śp. Stefana Radziaka /od córki Elżbiety z rodziną/.

1800 +  Za śp. Władysława Łagosza /od Krzysztofa i Agnieszki Ligęzka/.

1800 +  Za śp. Alfredę Słowik /od Anny i Stanisława Dudka/.

1800 –  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Sobota   08.08   Św.   Dominika

700 +  Za śp. Marię Zawiłowicz w 30. dniu po śmierci /od syna Zbigniewa z żoną/.

700 +  Za śp. Jana Grucę /od córki Teresy z mężem/.

700 +  Za śp. Jana Grucę /od córki Katarzyny z mężem i dziećmi/.

1400 –  Ślubna

XIX  Niedziela  Zwykła  09.08

730 + Za śp. Władysława Łagosza /od rodziny Ligęzków/.

1000 –  Za Parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla żyjących parafian, a dla zmarłych o życie wieczne.

1000 –  Dziękczynna za okazaną pomoc Agnieszce i jej rodzicom, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla darczyńców parafii w Binczarowej.

1700 +  Za śp. Romana Słowika w dniu imienin oraz za śp. Alfredę Słowik.