Intencje Mszalne 02.03.2020- 08.03.2020 r.


Intencje Mszalne

02.03.2020- 08.03.2020 r.

Poniedziałek   02.03.   

700 +     Za śp. Stefana Radziaka /greg. 18/.

700 +     Za śp. Wawrzyńca, Zofię Zawiłowiczów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

700 +     Za śp. Wawrzyńca Zawiłowicza w 37. rocz. śm. oraz Zofię, Piotra i Marię Zawiłowiczów.

1700 +     Władysława Łagosza /od syna Andrzeja z rodziną/.

1700 +     Za śp. Kazimierza i Stanisława Pękalę.

1700 +     Za śp. Stanisława Święsa /od Eweliny i Mariusza Głód z dziećmi/.

Wtorek 03.03.   

700 +     Za śp. Stefana Radziaka /greg. 19/.

700 –     Dziękczynna z prośbą o dobre i owocne przeżycie Wielkiego Postu dla całej parafii, szczególnie módlmy się o wyjście z nałogu dla uzależnionych od alkoholu i innych zniewoleń /z intencji Zastępu św. Michała/.

700+      Za śp. Stanisława Święsa /od Zastępu św. Michała Archanioła/.

1700 +     Za śp. Kazimierza Sekułę /od córki Any z rodziną/.

1700 +     Za śp. Janinę Ślipek /od sąsiadów Grzegorza i Małgorzaty Gawlik/.

1700 +     Za śp. Stanisława Święsa /od Zdzisławy Malczak/.

Środa   04.03.   

700 +     Za śp. Stefana Radziaka /greg. 20/.

700 –     Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Maryi, św. Michała Archanioła, Aniołów Stróżów i świętego Patrona dla księdza Kazimierza /z intencji Zastępu św. Michała/.

700 +     Za śp. Antoniego i Marię Legutko oraz Stefana i Emilię Radziak.

1700 +     Intencja Własna

1700 +     Za śp. Kazimierza Sekułę.

1700 –     Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Maryi, św. Michała Archanioła, Aniołów Stróżów i świętego Patrona dla księdza Kazimierza

Czwartek 05.03.   I   Czwartek    Mieisiąca

700 +     Za śp. Stefana Radziaka /greg. 21/.

700 –     Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie w rodzinie.

700 +     Za śp. Janinę Ślipek/od Bożeny Pazgan z rodziną/.

1700 +     Za śp. Józefę Gucwę /greg. 1/.

1700 –     Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla Katarzyny.

1700 +     Za śp. Stanisława Święsa /od Jadwigi i Wiesława Ruszkowicz z dziećmi/.

Piątek   06.03.   I    Piątek    Miesiąca

700 +     Za śp. Stefana Radziaka /greg. 22/.

700 +     Za śp. Janinę w rocz. śm. oraz Piotra Ślipka.

700 –     Za śp. Helenę Sekułę, Wawrzyńca, Zofię, Piotra i Marię Zawiłowiczów oraz Marię Siedlarz.

1700 +     Za śp. Józefę Gucwę /greg. 2/.

1700 +     Za śp. Krzysztofa i Mieczysława Bania, Jana, Janinę Romanek, Kazimierę Kmak.

1700 +     Za śp. Stanisława Święsa /od kuzynów Staszka i Antka z żonami z Nowego Sącza/.

Sobota  07.03.   I   Sobota   Miesiąca

700 +     Za śp. Janinę Ślipek w rocz. śm.

700 +     Za śp. Stefana Radziaka /greg. 23/.

700 +     Za śp. Janinę Ślipek w 1. rocz. śm.

1700 +     Za śp. Józefę Gucwę /greg. 3/.

1700 –     Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

1700 +     Za śp. Alfredę Słowik /od Andrzeja Grucy/.

Niedziela  08.03.    II   Niedziela   Wielkiego    Postu

700 +     Za śp. Stefana Radziaka /greg. 24/.

915 +     Za. śp. Józefa i Władysławę Radziak.

1100 –     Za parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1700 +     Za śp. Józefę Gucwę /greg. 4/.