„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Operacja pn. „Renowacja pomnika na Cmentarzu Wojskowym nr 127 z czasów I Wojny Światowej” mająca na celu „Zagospodarowanie przestrzeni ważnej społecznie poprzez renowacje pomnika na Cmentarzu Wojskowym nr 127 z czasów I Wojny Światowej w miejscowości Binczarowa do dnia złożenia wniosku o płatność”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: renowacja pomnika na Cmentarzu Wojskowym nr 127 z czasów I Wojny Światowej w miejscowości Binczarowa