dbacie o czystość zewnętrznej strony (11 października)

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to rzeki Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste» (Łk 11, 37-41).

Jan XXIII, zwołując II Sobór Watykański, pokazać, że nie ważne jest, by ksiądz przeżegnał się podczas Mszy 70 razy, a gdyby choć raz zapomniał to miałby grzech ciężki. Wpuścił do Kościoła świeże powietrze, przypomniał, że to, co ważne, jest wewnątrz, w środku… Dlatego był nazwany DOBRYM papieżem…

Czy ja pamiętam, że to mało być tylko w porządku wobec przykazań i zasad, ale należy w sercu zrodzić wiarę, ufność i miłość do Boga! Bo w sercu rodzi się moje zaangażowanie do Boga!

xtar