INTENCJE MSZALNE – 06. 09 – 12. 09. 2021 r.

Poniedziałek, 06. 09

700       Za śp. Stanisława PĘKALĘ i zmarłych z rodziny.

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 2).

700       Za śp. Mieczysława MOTYKĘ

Wtorek, 07. 09

700       Za śp. Stanisława WIDLAKA w 1 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Romana, Annę, Mariana, Wojciecha WIDLAKA.

700       Za śp. Juliana i Kazimierę DUDEK oraz zmarłych z rodziny.

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 3).

środa, 08. 09

700       Za śp. Jana GRUCĘ (od syna Stanisława z rodziną).

700           Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 4).

1800     Za śp. Marka JAWORSKIEGO i zmarłych z jego rodziny.

Czwartek, 09. 09

700       Za śp. Helenę SEKUŁĘ w 3 rocznicę śmierci.

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 5).

700       Za śp. Helenę SEKUŁĘ w 3 rocznicę śmierci.

Piątek, 10. 09

700       Za śp. Wojciecha SEKUŁĘ (od syna Jacka z rodziną).

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 6).

700       Za śp. Stanisława KMAKA (od syna Józefa z rodziną).

Sobota, 11. 09

700       Za śp. Apolonię MOTYKĘ (od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Binczarowej).

700       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mateusza Zarzeki z okazji 18 rocznicy urodzin.

700           Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 7).

Niedziela, 12. 09

700       Za śp. Mariana i Danutę ZARZEKA

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 8).

915       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla wujka.

1100     Za parafian

1100     Dziękczynna za dobrą pogodę i szczęśliwy przebieg uroczystości dożynkowych z prośbą o obfitość łask zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich osób, które się zaangażowały w organizację dożynek i ich rodzin.

1700     Za śp. Apolonię MOTYKĘ (od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Binczarowej).

INTENCJE MSZALNE – 30.08 – 05.09. 2021 r.

Poniedziałek   30. 08.  

  700   Za + Jana i Marię Bochenek, Anielę i Eugeniusza Motykę,

  700   Za + Władysławę i Adama Mikołajczyk w rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny,

  700   Za + Józefę Pękalę z intencji od Władysława Sekuła,

Wtorek  31. 08   

  700   O zdrowie, bł. Boże, potrzebne łaski oraz pomoc Ducha Św. dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców w nowym roku szkolnym (Zastęp św. MA),

  700   Za + Adama Rybskiego w 1-wszą rocz. śmierci,

700   Za Józefę Pękalę od Pauliny i Krzysztofa,

środa  01.09   

  700   Za + Czesława Bochenka,

  700   Za + Władysława Pękalę i zm. rodziców,

  900   Na rozpoczęcie roku szkolnego,

1800   Za + Helenę Michalik,

Czwartek  02. 09

  700   Za + Elżbietę Motykę (od męża),

  1800   Za + Apolonię Motykę (od uczniów kl. 3b SP oraz ich rodziców),

1800   Dziękczynna, w int. Renaty i Jana z okazji rocz. ślubu,

Piątek  03. 09

  700   Wynagradzająca NSPJ,

  700   Za + Józefa Muchę (od syna Jana z rodziną z Konclowej),

1800   Wynagradzająca NSPJ,

Sobota   04. 09

  700   Za + Adama Motykę (od Grona Pedagogicznego i pracowników SP w Binczarowej)

  700     Dziękczynna, z prośbą o Boże bł. dla Anny i Adama z okazji 25-lecia życia małżeńskiego,

  700   Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Wiesławy w 50-tą rocz. urodzin,

1400   Chrzest: Kacper Milewski,

1800   Za + Marię Zawiłowicz (od prawnuka Kacpra),

XXIII  Niedziela  Zwykła  05. 09

730   Za + Janinę Porębę (gr. 1),

915    Za + Stanisława Siedlarza w rocz. śmierci, Mariana i Marię Siedlarz oraz Zofię i Stanisława Hajduga,

1100   Za Parafian,

1700   Dziękczynna, w  18-tą rocz. ślubu Izabeli i Jacka, z prośbą o zdrowie dla Wujka.

INTENCJE MSZALNE 23. 08 – 29. 08. 2021 r.

Poniedziałek, 23. 08

700       Za zmarłych z rodziny: SEKUŁÓW, GRUCÓW, RADZIAKÓW, TOKARZY, BIERNACKICH, SZUBRYTÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

700       Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od wnuka Marka i Marty).

700       Za śp. Wawrzyńca ZAWIŁOWICZA, Piotra, Marię ZAWIŁOWICZ, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek, 24. 08

700       Za śp. Jana GRUCĘ(od córki Alicji z rodziną).

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny i Adama GRYBEL w rocznicę ślubu oraz Patrycji i Bartłomieja z okazji imienin.

700       Za śp. Zofię, Stanisława, Jana DZIEDZIC, Stanisława SEKUŁĘ.

środa, 25. 08

700       Za śp. Jana, Marię BOCHENEK, Jadwigę, Adama RYBSKICH.

700           Za śp. Adama RYBSKIEGO (od Cecylii i Bronisława Bochenek).

700       Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od żony Marii i syna Jarka).

1800     Dziękczynno-wynagradzająca z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie GRUCÓW i BIERNACKICH.

Czwartek, 26. 08

700       Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży Matki Bożej Częstochowskiej (Teresy Radzik).

700       Za śp. Jana DZIEDZICA, Andrzeja DZIEDZIAKA.

700       Za śp. Adama RYBSKIEGO (od Marcina i Karoliny Bochenek).

1800     Za śp. Marię ZAWIŁOWICZ (od Marii i Stanisława Szeptak).

Piątek, 27. 08

700       Za śp. Józefę, Stanisława MICHALIK, Jana WYZYSK.

700       Za śp. Jana, Annę KLUSKA

700       Za śp. Stanisława KMAK (od syna Józefa z rodziną).

Sobota, 28. 08

700       Za śp. Władysława ŁAGOSZA w 2 rocznicę śmierci.

700       Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od żony).

700           Za śp. Janinę KOCIOŁEK

Niedziela, 29. 08

730       Za śp. Arkadiusza ROMANKA , Marię SŁOWIK.

1000     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Mariana i Dominika z okazji urodzin.

1700     Za parafian

INTENCJE MSZALNE 16. 08 – 22. 08. 2021 r.

Poniedziałek, 16. 08

700       Za śp. Jakuba GRUCĘ

700       Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jana i Elżbiety PĘKALA oraz całej rodziny.

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie.

Wtorek, 17. 08

700       Za śp. Apolonię MOTYKA (od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Binczarowej).

700       Za śp. Janinę, Piotra ŚLIPKÓW

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Boże i opiekę Maryi dla Tomasza GRUCY z okazji 15 urodzin.

środa, 18. 08

700       Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla Kingi z okazji 18 rocznicy urodzin.

700           Za śp.  Marię ZAWIŁOWICZ (od wnuka Rafała Krok z rodziną).

1800     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisława (od żony Anny i córki Natalii).

 Czwartek, 19. 08

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie.

700       Za śp. Kazimierza, Władysławę ŚWIDER.

700       Za śp. Herberta HENSLOKA SCJ

Piątek, 20. 08

700       Za śp. Stanisława ZAWIŁOWICZA

700       O powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże.

700       Za śp. Marię ZAWIŁOWICZ (od wnuczki Anny z rodziną).

Sobota, 21. 08

700     Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży Matki Bożej Bolesnej, a dla zmarłych o życie wieczne.

700       W intencji Panu Bogu wiadomej.

700           Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od wnuka Pawła z żoną i dziećmi).

Niedziela, 22. 08

730       Za śp. Józefę PĘKALĘ w 1 rocznicę śmierci.

1000     Za parafian,

1000     Dziękczynna Bogu Trójjedynemu i Matce Bożej za błogosławieństwo i obfitość łask, zebrane plony, uchronienie nas od gradobicia i klęsk żywiołowych z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i czas spojony oraz uchronienie nas i naszej Parafii od skutków pandemii (intencja zamówiona przez mieszkańców Kawior, Polan i dolną część wioski).

1700     Za śp. Marię SEKUŁA oraz zmarłych z rodzin SEKUŁÓW i MIKULSKICH.

1700   Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Renaty i Jana w 6 rocznicę ślubu.

INTENCJE MSZALNE 09. 08 – 15. 08. 2021 r.

Poniedziałek, 09. 08

700       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 29).

700       Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od żony).

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie Urszuli i Tadeusza.

Wtorek, 10. 08

700       Za śp. Jana GRUCĘ w 2 rocznicę śmierci (od syna Adama z rodziną).

700       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 30),

700       Za śp. Kazimierza, Stefanię, Józefa SEKUŁA.

środa, 11. 08

700       Za śp. Stanisława PĘKALĘ w 8 rocznicę śmierci.

700           Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anety i Tomasza GAJEWSKICH z okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800     Za śp. Marka, Wandę, Mariana JAWORSKICH.

Czwartek, 12. 08

700       Za śp. Franciszka ŚWIĘS.

700       Za śp. Apolonię MOTYKA (od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Binczarowej).

700       Za śp. Barbarę, Waleriana, Andrzeja CISZAK.

Piątek, 13. 08

700       Za śp. Janinę, Władysława CHEŁMECKICH, Marię Stanisława SIEDLARZ, oraz zmarłych z rodziny CHEŁMECKICH i SIEDLARZY.

700       Za śp. Józefa PĘKALĘ w 6 rocznicę śmierci.

700       Za śp. Stanisława, Marię, Józefa GRUCA.

Sobota, 14. 08

700       Za śp. Stanisława PĘKALĘ w rocznicę śmierci.

700       Dziękczynna za otrzymane łaskie z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla Klaudii z okazji 18 rocznicy urodzin.

700           Za śp. Edwarda SIEDLARZA w 1 rocznicę śmierci.

Niedziela, 15. 08 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

730       Za śp. Jana ROMANKA

1000     Za parafian,

1000     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Huberta w 1 rocznicę urodzin.

1700     Za śp. Zofię GRUCA (od Bożeny i Tadeusza Muchów).

INTENCJE MSZALNE 01. 08 – 08. 08. 2021 r.

Poniedziałek, 02. 08

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 22),

700       Za śp. Kazimierza Drąga w I-wszą rocz. śmierci,

Wtorek, 03. 08

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 23),

700       O siłę do wyjścia z nałogu alkoholowego dla osób uzależnionych, szczególnie z naszej parafii, o pomoc potrzebną uzależnionym i ich rodzinom i o odwagę do podejmowania dobrowolnej abstynencji       w miesiącu sierpniu,

700       Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w dniu urodzin.

środa, 04. 08

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 24),

700           Wynagradzająca NSPJ,

1800     Za śp. Marię Radziak w rocz. śmierci,

1800     Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Gabrieli Siedlarz z okazji 18-ej rocz. urodzin.

Czwartek, 05. 08

700       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 25),

700       Wynagradzająca NSPJ,

1800     Za śp. Alfredę Słowik oraz Romana Słowika w 5-tą rocz. śmierci.

 

Piątek, 06. 08

700       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 26),

700       Wynagradzająca NSPJ,

1800     Za śp. Walerię Sekułę w 16-tą rocz. śmierci.

Sobota, 07. 08

700       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 27),

700       Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Maryi dla Natalii i Arkadiusza z okazji 7-ej rocz. ślubu,

1800        Za śp. Jana i Katarzynę Wyzysk.

XVIII Niedziela Zwykła, 08. 08

730       Za śp. Zofię GRUCĘ (greg. 28),

1000     Za parafian,

1700     Za śp. Arkadiusza Romanka w 10-tą rocz. śmierci,

1700     W int. Dawida i Klaudii Nowaków, z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski z okazji I-ej rocz. ślubu.

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 25. 07 – 01. 08. 2021 r.

Poniedziałek, 26. 07

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 15),

700       Za śp. Stanisława Dziedzica w rocznicę śmierci,

700       Dziękczynna, z prośbą i zdrowie i wszelkie łaski Boże dla Anny Grucy z okazji imienin.

Wtorek, 27. 07

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 16),

700       Za śp. Piotra Grucę w rocz. śmierci,

700       Za śp. Stanisława Tokarza w rocz. śmierci.

środa, 28. 07

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 17),

700       Dziękczynna, z prośbą o bł. Boże, opiekę Maryi i Aniołów Stróżów dla Barbary i Łukasza z okazji 3-ej rocznicy ślubu,

1800     Za śp. Antoniego i Cecylię Matułów.

Czwartek, 29. 07

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 18),

700       Za śp. Władysława Zeliszewskiego (od męża),

700       Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w dalszym życiu dla Anny w rocz. urodzin. (od męża i córki z rodziną).

 

Piątek, 30. 07

700       Za śp. Janinę Ochwat i zmarłych dziadków,

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 19),

700       Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Maryi dla Jana Grucy z okazji 92-ej rocz. urodzin.

Sobota, 31. 07

700       Za śp. Zofię Grucę (greg. 20),

700       Za Antoniego i Cecylię Matułów,

700           Dziękczynno-błagalna, z prośbą o bł. Boże i opiekę Maryi dla Teresy i Grzegorza Porębów z okazji 22-ej rocz. ślubu,

1400     Chrzest: Helena Widełko,

1500     W intencji Tomasza i Małgorzaty z okazji 16-tej rocz. ślubu z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej. Chrzest: Ryszard Kmak.

XVIiI Niedziela Zwykła, 01. 08

730       Za śp. Zofię Grucę (greg. 21),

730       Za śp. Stanisława Romanka, zmarłych z rodziny Rodaków i Gruców,

1000     Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Agnieszki i Pawła Chełmeckich w rocz. ślubu,

1700     Za parafian.

 

 

INTENCJE MSZALNE 19.07 – 25.07. 2021 r.

Poniedziałek 19.07.

700       Za śp. Zofię Gruca (greg. 8).

700       Za śp. Zofię GRUCA 3 rocznicę śmierci (od córki Elżbiety z rodziną).

700       Za śp. Adama RYBSKIEGO (od Marii i Józefa Sarata).

Wtorek 20.07

700       Za śp. Zofię Gruca (greg. 9).

700       Za śp. Stanisława PĘKALĘ i zmarłych dziadków.

700       Za śp. Adama RYBSKIEGO (od Janiny i Adama Bochenek).

środa 21.07

700       Za śp. Zofię Gruca (greg. 10).

700       Za śp. Marię ZAWIŁOWICZ (od Marty Krok z rodziną).

1800     Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętego Józefa w rodzinie Magdaleny i Dariusza.

Czwartek 22.07

700       Za śp. Zofię GRUCA (greg. 11).

700       Za śp. Alfredę SŁOWIK w 2 rocznicę śmierci, Romana SŁOWIKA.

700       Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od wnuczki Magdy z mężem i dziećmi).

Piątek 23.07

700       Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętego Józefa dla Karoliny i Jakuba w 10 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz ich dzieci: Stanisława, Ignacego i Janinki.

700       Za śp. Zofię GRUCA (greg. 12).

700       Za śp. Marię ZAWIŁOWICZ (od wnuczki Joanny Iwańskiej z rodziną).

Sobota 24.07

700     Za śp. Zofię GRUCA (greg. 13).

700       Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętych dla Kingi JĘDRZEJEK z okazji imienin (od dziadka).

700       Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętych dla Mamy z okazji urodzin i imienin.

XVII Niedziela Zwykła 25.07

730       Za śp. Zofię GRUCA (greg. 14).

1000     Za śp. Marię, Walerię, Juliana MIKULSKICH oraz za zmarłych z rodzin SEKUŁÓW i MIKULSKICH.

1000     Za Parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla żyjących parafian, a dla zmarłych o życie wieczne.

1700   Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętych dla Magdaleny i Krzysztofa ZAWIŁOWICZ z okazji imienin.

INTENCJE MSZALNE 12.07 – 18.07. 2021 r.

Poniedziałek 12.07.

700       Za śp. Zofię Gruca (greg. 1).

700       Za śp. Marię, Mikołaja, Alfredę, Romana Słowik, Wiktorię, Marię, Piotra, Jana, Arkadiusza Romanek.

Wtorek 13.07

700       Za śp. Zofię Gruca (greg. 2).

700       Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO

środa 14.07

700       Za śp. Zofię Gruca (greg. 3).

1800     Za śp. Marię, Jana RADZIK.

1800     Dziękczynno-błagalno-wynagradzająca z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętego Józefa dla Natalii i Kamila  w 7 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Czwartek 15.07

700       Za śp. Zofię GRUCA (greg. 4).

700       Za śp. Janinę, Marię, RADZIK w rocznicę śmierci, Józefa, Stefana, zmarłych z rodziny.

Piątek 16.07

700       Za śp. Janinę RADZIK w rocznicę śmierci, Józefa RADZIKA w rocznicę śmierci.

700       Za śp. Zofię GRUCA (greg. 5).

Sobota 17.07

700     Za śp. Zofię GRUCA (greg. 6).

700       Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętych dla Agaty i Grzegorza w  rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

XVI Niedziela Zwykła 18.07

700       Za śp. Zofię GRUCA (greg. 7).

1000     Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość łask, zdrowie i opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętych dla Elżbiety i Adama w 30 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1000     Za Parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla żyjących parafian, a dla zmarłych o życie wieczne.

1700   Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz Dary Ducha Świętego dla Michała w dniu urodzin.