Intencje Mszalne 30.12.2019- 05.01.2020 r.


Intencje Mszalne

30.12.2019- 05.01.2020 r.

 

Poniedziałek    30.12  6 Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

700 +      Za śp. Teresę w rocz. śm. oraz Stanisława Grucę.

700 –      W intencji Panu Bogu wiadomej.

700 +      Za śp. Stanisława i Marysię Radziak.

Wtorek 31.12.  6 Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Katarzyny i Michała Filipowiczów z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

700 –      Z intencji Zastępu św. Michała Archanioła, dziękując Panu Bogu Trójjedynemu za ogrom łask, błogosławieństw, pokój, miłość, przepraszając jak wspólnota parafialna za pychę, brak pokory, przebaczenia, wiary, wybieranie przykazań, niezgodę i częste stawiania własnego „ja” w miejsce Boga. Prosimy o przebaczenie, uwalnianie i uzdrawianie naszych dusz, a także o błogosławieństwo dary pokoju i miłości dla całej parafii i wszystkich rodzin w nadchodzącym 2020 Roku.

700 +      Za śp. Stefana Radziaka /od Zastępu św. Michała Archanioła/.

1700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /od córki Edyty z rodziną/.

1700 +      Za śp. Wojciecha Sekułę /od wnuka/.

1700 –      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Środa   01.01.  Uroczystość  Świętej   Bożej   Rodzicielki   Maryi

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski w Starym Roku, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów w Nowym Roku dla rodziny Stawiarskich.

915 +      Za śp. Helenę Sekułę /od męża/.

1100–      Za parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1600 –      Dziękczynna za wszelkie łaski w Starym Roku, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów w Nowym Roku w rodzinie Matusików i Kmaków.

 

Czwartek 02.01. Św. Bazylego   i   Grzegorza   z   Nazjanzu       I   Czwartek   Miesiąca

700 +      Za śp. Józefa Grucę.

700 +      Za śp. Jadwigę Grucę.

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszelkie łaski i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Fabiana w 2 rocz. urodzin oraz wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże dla rodziców.

Piątek   03.01.        Najświętszego        Imienia    Jezus    I   Piątek   Miesiąca

700 +      Za śp. Julina i Kazimierę Dudek w rocz. śm.

700 +      Za śp. Helenę Sekułę /od Sylwii i Tadeusza Obrzut/.

700 –      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Sobota  04.01.  I   Sobota   Miesiąca

700 +      Za śp. Stanisława i Marysię Radziak.

700 +      Za śp. Janinę Ślipek /od Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Binczarowej/.

700 –      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

  Niedziela  05.01.  II  Niedziela  Po Narodzeniu  Pańskim

700 +      Za śp. Jana Dziedzica i dusze w czyśćcu cierpiące.

915 –      Dziękczynna za wszelkie łaski w Starym Roku, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie w Nowym Roku dla rodziny Kogut i Siedlarz.

1100 –      Za parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1600 +      Za śp. Stanisława Kmaka /od syna Arkadiusza/.