Plan wizyty duszpasterskiej

28.12.2018

 

28.12. 2019  Sobota  od godz. 900

1 Ksiądz         (Kawiory całość)

od Kmak Maria                      nr d. 49

do Ogorzałek Sławomir                nr d.310

 

2 Ksiądz         (od Florynki w kierunku plebanii)

od Andrzej Motyka                nr d. 135

do Mucha Tadeusz                        nr d. 156

 

3 Ksiądz         (od Florynki w kierunku Kościoła)

od Kmak Jan                         nr d. 110

do Dudek Józef                      nr d. 25