Archiwa miesięczne: Wrzesień Rbali sie zapytać

Łk 9, 43-45 Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie […]