Archiwa miesięczne: Sierpień R
Jego na próbe…

Mt 22,34-40 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony […]Mało wybranych…

Mt 22, 1-14 Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, […]


Umówił sie…

Mt 20,1-16 Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. […]


Stokroc tyle

Mt 19, 23-30 (…)  Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: „Któż więc może się zbawić?” […]