zechce objawić (13 lipca)


W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». (Mt 11, 25-27)

Bóg posyła Syna, by On opowiedział historię miłości… Może nawet więcej, by wystawić miłosny spektakl, w którym ta Miłość jest głównym bohaterem! Kto włącza się w ten spektakl, zostaje oświecony, Bóg do niego przemawia, poznaje się z Bogiem…

Aktorzy w tym spektaklu nie ukończyli „filmówki”, tzn. zwykle nie są uczeni w Piśmie, a przynajmniej to ich przygotowanie nie ma większego znaczenia, „bo jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa”, nic nie zrozumiemy z Jego przesłania!

Św. Sylas to jeden z głównych aktorów, który u początku zajmował się rekrutowaniem nowych aktorów, w imieniu Jezusa niósł Ewangelię o zbawieniu… Czy mamy świadomość, że od chrztu uczestniczymy ze św. Sylasem w zbawczej sztuce?

„Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie!”

xtar