zapytał Go, wystawiając Go na próbę (19 sierpnia)


Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».
(Mt 22,34-40)

Najważniejsza jest miłość! Szkoda tylko, że to odpowiedź na próbę, prowokację, gdyż prowokacja nie ma nigdy nic wspólnego z miłością… A Boskie Serce Jezusa nie skąpi nikomu odpowiedzi na pytania dotyczące zbawienia!

Św. Jan Eudes niezmordowanie głosił prawdę o Najśw. Sercu Jezusa, które tak kocha nas, że daje nam siebie w Eucharystii, którą mogą przyjmować wszyscy ochrzczeni, a nie tylko wybrani! Dlatego spowiadać winniśmy się częściej niż raz na rok, gdyż Jezus pragnie każdego z nas przy swoim stole…

Tak dziś akcentowana szczególna miłość bliźniego, miłosierne serce jest ważne, jednak wynikać winno ono przede wszystkich z tego, że w sercu każdego człowieka mieszka sam Bóg?

Czy wierzę w to?

xtar