wyjdą aniołowie (28 lipca)


Jezus powiedział do tłumów:
«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?»
Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. (Mt 13, 47-53)

Ojciec wybiera ze skarbca… Żyjemy w świecie, który uwielbia rzeczy nowe, który porzuca to, pewnie już dawno przeminęło nie dostrzegając, że stare jest wypróbowane… Kościół dziś czasem chciałby być nowoczesny, inny, nieznośnie przystający do świata! A przecież nie gryzie się łacina podczas ŚDM, jak pięknie młodzież przyjmuje starą naukę Uczynków Miłosierdzia, papież z Zachodu będzie spowiadał młodzież… Stary Kościół na młodym ŚDMie i dzieją się cuda!

Wśród nowych świadków: św. Charbel – mnich od cudów… Jeśli uwierzysz i Tobie stanie się cud…

A może i wyjdą Aniołowie popatrzeć!!!!!

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen

xtar