Twoją duszę miecz przeniknie (15 września)


A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (Łk 2,33-35)

Można myśleć, że cierpienie jest bez sensu, bezproduktywne, że to tylko dręczenie człowieka… Maryja, chociaż jej duszę przenika miecz boleści, pokazuje, że cierpienie Jezusa ma zbawczy sens, jest wyrazem miłości i prowadzi do życia trzeciego dnia…

Życzę Wam tylko takiego cierpienia, albo lepiej – takiego rozumienia cierpienia!

xtar