Przyjdź (2 sierpnia)


Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Wtedy Jezus odezwał się do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się».
Na to odpowiedział Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie».
A On rzekł: «Przyjdź».
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie».
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. (Mt 14, 22-36)

Bali się go, kiedy przyszedł do nich nocą, po wodzie, w powiewach silnego wiatru… Czy dzisiaj ja jestem gotów pójść z pełną odwagą za Jezusem, tam, dokąd mnie wezwie, tam, gdzie chce mnie widzieć… Z pełną odwagą i miłością być posłanym jak młodzi po Światowych Dniach Młodzieży! Czy wolimy być emerytami, czy wolimy siedzieć na kanapie i wszystko mieć gdzieś?

Życie bł. Augusta było krótkie niczym życie wspomnianego przez Ojca św. Maćka Cieśli… Ale przez te kilka lat, kiedy robił wszystko, żeby zostać księdzem i tego dopiął, dowiódł, że żaden młody człowiek nie powinien spocząć na laurach… Wypełnił swoje krótkie życie taką pasją Chrystusa, że nic nie było go w stanie zawrócić z raz obranej drogi…

Czy ja jestem młody duchem i czy ja jestem w stanie unieść się z mojej wygodnej kanapy, by pójść za Jezusem? August znaczy zapatrzony w Boskość! Czy chcę obrać ten przydomek?

Prawdziwie jesteś Synem Bożym!

xtar