powiedziała Mądrość Boża (13 października)


Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie. (Łk 11, 47-54)

Czy wolno nam krytykować księży? Księża to ludzie i swoje wady mają. Nawet dzisiejszy patron, św. Teofil z Antiochii ukazuje kiepską kondycję człowieka, który przez grzech pierworodny i grzech Kaina traci Bożą łaskę!

Tak więc jeżeli ksiądz robi coś złego, nie wolno udawać, że to nie on, że to robił coś innego niż robił… Ale jak przestępcę szanują, nie wymieniają nazwiska, zasłaniają oczy, to czy wtedy ksiądz jest gorszy?

xtar