oni nie rozumieli (24 września)


Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi».
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie. (Łk 9, 43-45)

Łatwo podziwiać, ale sztuką jest zrozumieć i tego od nas pragnie Bóg – zrozumieć o co Jezusowi chodzi!

Św. Tekla zrozumiała, bo nie bała się oddać życia Jezusowi, poświęcić św. Pawłowi, który ją ochrzcił, swoje siły, pracę i troskę jako dziewica konsekrowana.

Zrozumienie nie jest ukazywane przez jakąś deklarację – zrozumienie potwierdza życie, zaufanie Bogu i przykazaniom.

A nam jak łatwo liczyć tylko na siebie, nie dbać o to, że wielu na nas patrzy i bierze z nas wzór… Tylko, czy jest z czego?

xtar