Święty Michał Archanioł

 

Nabożeństwo do św. Michała Archanioła

wtorek przed I piątkiem miesiąca

 1. Pieśń na wystawienie
 2. Pieśń do św. Michała
 3. Modlitwa zawierzenia

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, stajemy przed Tobą jako wspólnota Parafii św. Stanisława w Binczarowej.

Święty Michale Archaniele, zawierzamy Ci nasze życie, naszą wiarę, nasze kroczenie za Chrystusem. Ty wiesz najlepiej, jak trudno jest żyć w dzisiejszym świecie, by nie dać się sprowadzić na manowce, by nie ulec pokusom złego, by trwać w łasce Bożej.

Święty Michale Archaniele, pomóż nam odróżniać dobro od zła, oczyszczaj nasze serca z ludzkich ambicji, pychy, egoizmu i słabości. Naucz nas odwagi w przeciwstawianiu się złu. Przychodź nam z pomocą w wyznawaniu naszej wiary i walce o nasze zbawienie.  Działaj w nas i przez nas, spraw byśmy stawali się pokornymi narzędziami w szerzeniu dobra i miłości na świecie. Bądź dla nas mocą przez całe życie, abyśmy nigdy nie obrażali Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń nas przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój naszej duszy i zaprowadź do nieba.

Twojej opiece zawierzamy naszą parafię, kapłanów pracujących w niej, kapłanów rodaków, władze naszej wsi, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników, gospodarzy, a szczególnie dzieci, młodzież oraz ludzi chorych i starszych – strzeż nas od zła i prowadź każdego dnia po drogach prawdy i miłości Bożej.

Zawierzamy Ci nasze rodziny, przyjaciół, mieszkańców sąsiednich wsi oraz tych wszystkich, którzy potrzebują naszej modlitwy. Prosimy Cię w sposób szczególny za tych wszystkich, którzy są przygnębieni, zniechęceni, zagubieni… Za tych, którzy stracili sens życia, uwikłali się w nałogi, trwają w grzechu, nie mają już siły, by walczyć… Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybądź na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie.

Święty Michale, módl się za nami i wstawiaj za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 1. Odczytanie intencji modlitewnych

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 1. Koronka uwielbienia

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Serafinów
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Cherubinów
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Tronów
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Panowań
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Mocarstw
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Potęg
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Księstw
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Archaniołów
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Aniołów
  Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
  Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
  módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów.

 

Ze Świętym Michałem Archaniołem
Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata.

Ze Świętym Gabrielem Archaniołem
Dziękujemy Ci, Boże, za dzieło Wcielenia.

Ze Świętym Rafałem Archaniołem
Prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego.

Ze swoim Aniołem Stróżem
Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy.

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Zwierzchności, Księstwa i Potęgi, Moce Niebieskie, Cherubini i Serafini
Błogosławcie Pana na wieki. Amen.

 

 1. Rozważanie
 2. Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży Serca Jezusowego,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K.  Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

Źródło: [http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=269&doc=206] stan na 2016.02.27

 

 1. Święty Michale Archaniele…
 2. Repozycja
  Inne teksty do wyboru:

TRYSAGION

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

K.  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Na rozpoczęcie przed każdą dziewiątką:

K.  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny.
W. Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz…

 

Dziewięć razy na małych paciorkach:

K.  Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dzięki na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.
W. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

 

Na zakończenie każdej dziewiątki:

K.  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Na zakończenie Koronki:

Antyfona: Niech będzie błogosławiony Bóg, Jedyny w Trójcy Świętej, który stworzył świat i nim rządzi; Jemu chwała teraz i na wieki.

K.  Chwała Tobie, Przenajświętsza Trójco.
W. Ty nas obdarzasz miłosierdziem i odkupieniem.

 

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy,
i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze ich działania; niech zabłyśnie nad nami dar Twojego Zbawienia, i wlej w nasze serca nowe tchnienie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakończenie:

W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję i uwielbiam, o błogosławiona Trójco.

Litania do Trójcy Świętej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże.
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko.
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą,
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz,
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia,
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi,
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka,
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej przyjmujesz,
Święta Trójco, jedyny Boże, którego imieniem jest zawsze miłosierdzie,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego,
Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego,
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich,
Prosimy niegodne stworzenia twoje, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył,
Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, odpuść nam Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco.
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie, o błogosławiona Trójco.
Wlej ducha swego do serca mego,
Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie,
Odpuść nam złości, dla Twej litości,
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny,
Daj dar miłości i pobożności,
Szczęść państwu temu, jako swojemu,
Strzeż w nim żyjących, broń konających,
Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie.

 1. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
  W. Chwalebny i wywyższony na wieki.
  K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
  W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K: Módlmy się! Wszechmogący, wieczny Boże, który szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz, wylej, prosimy Cię, na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko, co sumienie obciąża, i przydaj, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

Akty uwielbienia

  Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!


PIEŚŃ SŁONECZNA
św. Franciszka z Asyżu

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo.

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek  nie jest godny wymówić Twego Imienia.

Pochwalony bądź Panie mój, że wszystkimi Twoimi stworzeniami, szczególnie z panem bratem SŁOŃCEM, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata KSIĘŻYC i GWIAZDY, ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata WIATR i przez POWIETRZE, i CHMURY, i POGODĘ, i każdy CZAS, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę WODĘ, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata OGIEŃ, którym rozświetlasz noc: a jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ZIEMIĘ, która nas żywi i chowa, i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.


Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.


Litania do Królowej Aniołów

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże.
Święta Trójco jedyny Boże.

Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Archaniołów,
Królowo Księstw,
Królowo Zwierzchności,
Królowo Mocarstw,
Królowo Panowań,
Królowo Tronów,
Królowo Cherubinów,
Królowo Serafinów,
Królowo wszystkich zastępów niebieskich,
Królowo aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego,
Królowo aniołów, Matko Boga i ludzi,
Królowo aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem,
Królowo aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz zmarłych i nawracasz najzatwardzialszych grzeszników,
Królowo aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych,
Królowo aniołów, wspomożycielko nasza w każdej potrzebie,
Królowo aniołów, nie opuszczająca tych, którzy w tobie pokładają zaufanie,
Królowo aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie,
Królowo aniołów, która lubisz być tak nazywana,
Królowo aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym ciebie,
Królowo aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się twojemu Synowi,

Królowo aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą twój szkaplerz,
Królowo aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych,

Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jako ukochaną córką,
Ty, którą Syn Boży czci jako swoją Matkę Niepokalaną,
Ty, którą Duch Święty miłuje jako wierną oblubienicę,
Ty, która przewodzisz zastępom niebieskim,
Życie nasze,
Radości nasza,
Nadziejo nasza,
Nasza orędowniczko u Pana,
Ty, której nikt nie wzywa na próżno,
Ty, której, po Bogu, najwięcej zawdzięczamy,
Ty, która dokonałaś tak wielu cudów,
Ty, której kłaniają się aniołowie,

Królowo aniołów, mocna Sercem twojego Syna,
Królowo aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości,
Królowo aniołów, największe dzieło Ducha Świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj mis Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie.

Chryste, usłysz nas. Chryste, łaskawie wysłuchaj nas.

 1. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
  W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który dajesz nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i na ziemi, spraw, byśmy mogli zaznać niezwykłej opieki, gdy, pogrążeni w niedoli, wezwiemy tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KORONKA ANIELSKA

Robimy znak krzyża, mówiąc:

P: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki

wieków. Amen.

 

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich:

Pozdrowienie I

 

Na cześć CHÓRU SERAFINÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie II

 

Na cześć CHÓRU CHERUBINÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie III

 

Na cześć CHÓRU TRONÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej po-

kory. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IV

 

Na cześć CHÓRU PANOWAŃ

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie V

 

Na cześć CHÓRU MOCARSTW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie VI

 

Na cześć CHÓRU POTĘG

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie VII

 

Na cześć CHÓRU KSIĘSTW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie VIII

 

Na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie IX

 

Na cześć CHÓRU ANIOŁÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy

doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:

Na cześć św. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Ojcze Nasz

Na cześć św. GABRIELA ARCHANIOŁA

Ojcze Nasz

Na cześć św. RAFAŁA ARCHANIOŁA

Ojcze Nasz

Na cześć naszych ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Ojcze Nasz

 

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego

chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków.

 

W: Amen


Wspólne Błagania

 

Święty Michale Archaniele, przemożny nasz Orędowniku u Boga. Dziękujemy z głębi serca za otrzymane dobrodziejstwa, a powodowani mocnym przekonaniem i żywą nadzieją, prosimy o nowe. Wszak jesteś naszym Patronem i Wspomożycielem. Odwołujemy się dzisiaj do Twojej potęgi, dobroci i zadziwiającej gotowości do usług. Zechciej wysłuchać naszych błagań i racz nam przyjść z pomocą, gdy z wewnętrzną siłą wołamy i nie przestaniemy wytrwale wołać do Ciebie:

Wstaw się u Boga za nami.

Archaniele Boży, Wstaw się u Boga za nami.

Cudzie stworzenia,

Książę najprzedniejszy,

Szermierzu praw Boga Stworzyciela,

Odnowicielu ładu Bożego,

Powierniku Pański,

Pierwszy Wielbicielu Boga-Człowieka,

Chorąży Serca Jezusowego,

Rycerzu Bogarodzicy,

Rządco dworu niebieskiego,

Hetmanie hufców anielskich,

Mieczu karzący zbuntowane duchy,

Odwieczny przeciwniku Szatana,

Miłośniku prawdy i pokory,

Przykładzie bogomyślności,

Wzorze modlitwy i ofiary,

Tęczo wśród burzy pokus,

Patronie umierających,

Przychylny Mierniczy zasług,

Zwiastunie zbawienia,

Wspomożycielu dusz w czyśćcu,

Przewodniku dusz do nieba,

Aniele Stróżu Kościoła,

Opiekunie Namiestników Chrystusowych,

Obrońco stolicy chrześcijaństwa,

Podporo misjonarzy katolickich,

Duchu wszystkim usługujący,

Wybawco z niewoli,

Cudotwórco sławny,

Wstaw się u Boga za nami.

 

K: Módlmy się:

Mocarzu niebios i Obrońco dusz najlepszy, oczekujemy błogosławionych skutków twojego wstawiennictwa najpierw dla siebie, a następnie dla tych wszystkich, których pragniesz obdarzyć łaskami. Niech wspólne nasze błagania dla każdego z nas, dla naszych rodzin i parafii, dla wszystkich społeczeństw, narodów i całego Kościoła świętego staną się źródłem błogosławieństwa Bożego po wszystkie wieki wieków.

 

W: Amen.

 


Modlitwa Litanijna

 

K: O wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, zwątpienia i beznadziei.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za osoby zniewolone duchem lęku, rozpaczy, depresji i myśli samobójczych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za uzależnionych od hazardu, pornografii i wszelkich przejawów nieczystości ciała i serca. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za uzależnionych od telewizji, Internetu, telefonu, gier komputerowych. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za zniewolonych duchem pracoholizmu i nadmiernej aktywności kosztem życia duchowego i rodzinnego.Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i horoskopy. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie  i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa, spirytyzmu i fałszywego mistycyzmu. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za zniewolonych nienawiścią, mściwością, nieprzebaczeniem, niezgodą i zawziętością. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy i niesprawiedliwości. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za poddanych duchowi pychy, zazdrości, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K:Za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr materialnych. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: O uwolnienie osób poddających się duchowi złości, lenistwa, gniewu, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszustwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądami. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: O wolność serca dla naszych najbliższych: męża, żony, dzieci, rodzeństwa i wszystkich krewnych. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za kapłanów, siostry zakonne, wszystkie osoby konsekrowane i poświęcone Bogu – o serce wolne. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za członków naszej parafii, grup modlitewnych, zastępów i wspólnot. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: O wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła i Bożego Prawa, szerzących pogańską kulturę. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: Za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nas zranili i skrzywdzili. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

 

K: O uzdrowienie dusz i ciał nas tu obecnych z chorób duchowych, psychicznych i fizycznych. Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!


Litania do Św. Gabriela Archanioła

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Gabrielu, chwalebny Archaniele,
Święty Gabrielu, siło Boga,
Święty Gabrielu, stojący przed tronem Boga,
Święty Gabrielu, wzorze modlitwy,
Święty Gabrielu, zwiastunie Wcielenia,
Święty Gabrielu, któryś objawił chwałę Maryi,
Święty Gabrielu, książę niebieski,
Święty Gabrielu, ambasadorze Najwyższego,
Święty Gabrielu, aniele wysłany przez Boga do Maryi Dziewicy,
Święty Gabrielu, wysłanniku Nieba,
Święty Gabrielu, strażniku Niepokalanej,
Święty Gabrielu, któryś przepowiedział wielkość Jezusa,
Święty Gabrielu, pokoju i światło duszy,
Święty Gabrielu, plago niewierzących,
Święty Gabrielu, nauczycielu szacunku,
Święty Gabrielu, siło prostoty,
Święty Gabrielu, obrońco wiernych,
Święty Gabrielu, ukazujący się Zachariaszowi w Świątyni,
Święty Gabrielu, Zwiastunie narodzenia Jana Chrzciciela,
Święty Gabrielu, pierwszy czcicielu Bożego Słowa,
Święty Gabrielu, Ogłaszający pasterzom Dobrą Nowię,
Święty Gabrielu, Rozwiewający obawy św Józefa,
Święty Gabrielu, Gwiazdo przewodnia Mędrców ze wschodu,
Święty Gabrielu, obrońco Wiary,
Święty Gabrielu, gorliwy dla chwały Jezusa Chrystusa,
Święty Gabrielu, którego chwalą Pisma,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Gabrielu Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
W. Amen.


Litania do Św. Rafała Archanioła

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele wiary i pokory,
Święty Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju,
Święty Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej,
Święty Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem,
Święty Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży,
Święty Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku,
Święty Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie,
Święty Rafale, w niedoli na pociechę nam dany,
Święty Rafale, u różnych potrzebach dziwny pomocniku,
Święty Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza,
Święty Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby,
Święty Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę
i wyciągnąć ją na ląd,
Święty Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę,
Święty Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela,
Święty Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę, Sarę,
Święty Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha,
Święty Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy,
Święty Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego,
Święty Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca,
Święty Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi,
Święty Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów,
Święty Rafale, stróżu nasz,
Swięty Rafale, przewodniku nasz,
Święty Rafale, doradco nasz,
Święty Rafale, opiekunie nasz,
Święty Rafale, duchowy nasz bracie,
Święty Rafale, nauczycielu nasz,
Święty Rafale, pomocniku nasz,
Święty Rafale, pocieszycielu nasz,
Święty Rafale, patronie nasz,
Święty Rafale, obrońco nasz,
Święty Rafale, wodzu nasz,
Święty Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra,
Święty Rafale, który nas oświecasz,

Od wszelkich niebezpieczeństw, przez Św. Rafała, wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary, przez Św. Rafała,
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny, przez Św. Rafała
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, przez Św. Rafała,
Od śmierci wiecznej, przez Św. Rafała,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez Św. Rafała,

K.  Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie,
W. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

K. Módlmy się: Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Pozdrowienie Anioła z Góry Oliwnej Benedykta XV

Pozdrawiam Cię, święty Aniele, który wzmocniłeś Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ty pocieszałeś mojego Pana, Jezusa Chrystusa, w Jego lęku śmiertelnym. Z Tobą wysławiam Trójcę Przenajświętszą, że wybrała Ciebie spośród innych, abyś pocieszał i wzmacniał Tego, który jest pociechą i wzmocnieniem wszystkich udręczonych.

Na widok grzechów świata, a zwłaszcza wszystkich moich grzechów, Pan nasz upadł z bólu na ziemię. Przez wzgląd na cześć, która stała się Twoim udziałem, jak również przez Twoją gotowość, pokorę i miłość, z którą pospieszyłeś na pomoc świętemu człowieczeństwu mojego Zbawiciela Jezusa, wyproś mi łaskę doskonałego żalu za moje grzechy. Pocieszaj mnie w moim utrapieniu, a zwłaszcza w godzinę śmierci. Amen.

Modlitwa szturmowa do śś. Aniołów

 

Wszechmogący, Wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zanim my, słudzy Twoi, zaczniemy błagać świętych Aniołów, upadamy przed Tobą na kolana i wielbimy Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty.

Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki, a wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię adorują, kochają i Tobie służą Święty, Mocny, Nieśmiertelny Boże.

I Ty, Maryjo, Królowo wszystkich Aniołów, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich i kieruj je do tronu Najwyższego, abyśmy otrzymali łaski, pomoc i ratunek. Ty błagająca Wszechmocy Ty Pośredniczko łask. Amen.

Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy Was w imię Boga w Trójcy Jedynego:

Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Krwi Przenajświętszej Pana naszego Jezusa Chrystusa:- Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez wszechmocne imię Jezusa:- Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez wszystkie rany Pana naszego Jezusa Chrystusa: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez całą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez święte Słowo Boże: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię miłości Bożej ku nam biednym: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię wierności Bożej ku nam biednym: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Matki Bożej i naszej Matki: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Królowej Nieba i Ziemi: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Waszej Królowej i Pani: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez waszą szczęśliwość: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez Waszą wierność: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez Waszą waleczność i Królestwo Boże: – Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was:
Zasłaniajcie nas Waszą tarczą!
Błagamy Was:
Brońcie nas Waszym mieczem!
Błagamy Was:
Oświecajcie nas Waszym światłem!
Błagamy Was:
Schrońcie nas pod płaszcz Maryi!
Błagamy Was:
Ukryjcie nas w sercu Maryi!
Błagamy Was:
Złóżcie nas w ręce Maryi!
Błagamy Was:
Ukazujcie nam drogę do bramy życia: otwartego Serca Pana naszego!
Błagamy Was:
Prowadźcie nas bezpiecznie do niebieskiego domu Ojca!

Wszystkie dziewięć chórów błogosławionych:
Śpieszcie nam z pomocą!
Nasi szczególni, towarzyszący nam wszędzie przyjaciele, dani nam przez Boga:
Śpieszcie nam z pomocą!

Śpieszcie, wspomagajcie, błagamy Was!
Najdroższa Krew naszego Pana i Króla została przelana za nas biednych.
Śpieszcie nam z pomocą, błagamy Was!
Serce Pana naszego i Króla bije z miłości do nas biednych.
Śpieszcie nam z pomocą, Błagamy Was!
Niepokalane serce Maryi, Najczystszej Waszej Królowej, bije z miłości do nas biednych.
Śpieszcie nam z pomocą, błagamy Was!
Św. Michale, Św. Rafale, Św. Gabrielu, bądźcie przy nas ze swymi Aniołami,
pomagajcie nam i módlcie się za nami.


Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny

Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój;
Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;
Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;
Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;
Święty Aniele, mój nauczycielu;
Święty Aniele, mój przewodniku;
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;
Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;
Święty Aniele, mój obrońco;
Święty Aniele, miłujący czystość;
Święty Aniele, miłujący niewinność;
Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;
Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;
Święty Aniele, wzorze czystości;
Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie
W: Aby cię strzegli we wszystkich drogach Twoich.

K: Módlmy się !Boże! któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.


Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam,że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,że muszę coś powiedzieć na każdy temati przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym;czynnym lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości,jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbymzachować do końca paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięciaw szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lotprzechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań icierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczaniaich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami ocudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwośćwysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszęCię o większa pokorę i mniej niezachwianą pewność,gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia,że czasami mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi,choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.   Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy;to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy wnieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zaletw ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.