Modlitwa fatimska o powołania


Matko Boża, objawiająca różaniec,

ta Fatimska i nasza Binczarowska,

ale zawsze Matko, która się troszczysz o wiarę swoich dzieci!

Ufni w Twoją macierzyńską miłość i wiarę pierwszej córy narodu wybranego,

przychodzimy z naszą małą wiarą, byś uczyniła z niej wielką i doświadczoną!

Byśmy od Ciebie uczyli się, jak w sercu rozważać Ewangelię jak Ty!

Byśmy w Twej szkole poznali jak ważne jest oddanie się na służbę Bogu jak Ty!

Byśmy umieli całym naszym życiem pokazywać, że Bóg jest większy nawet niż nasze serce – jak Ty!

Byśmy nie przegapiali przechodzącego Boga, który niesie nam szczególną przygodę – jak Ty!

O Matko Słowa! Nie gardź naszymi słowami!

Wzbudź w naszej parafii ducha zaangażowania i służby,

którą nasi młodzi będą chcieli naśladować,

również w radykalny sposób drogą powołania

kapłańskiego, zakonnego czy misyjnego!

Uproś sercom kapłanów szczególną wrażliwość na potrzeby młodych i całego ludu,

by byli świadkami miłości, która myje nogi, znosi zniewagi, poświęca się za innych!

Dawaj nam zawsze Jezusa!