łagodny i pokorny sercem (14 lipca)


W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». (Mt 11, 28-30)

Choć wszyscy znają bł. Jakuba jako pisarza, Varazze cieszy się świętością jego życia i zaliczenia w poczet zbawionych. Każdy święty to absolwent szkoły Serca Bożego. On tej łaski poszukiwał w życiu męczenników i choć sam męczennikiem nie został, osiągnął chwałę ołtarzy!

Może to tajemnica bł. Jakuba – każdy może zostać świętym, niekoniecznie wielki męczennik, niekoniecznie duszpasterz, który przemierza jak św. Franciszek ubogo ziemię i woła o niekochanej miłości. Może największymi świętymi są cisi i pokorni, ukryci w Jego Sercu?

To Serce ma dla każdego z nas pokrzepienie, bo każdy nosi jakieś brzemię i chodzi w jakimś jarzmie… On chce pokazać, że mogą one być słodkie i lekkie! Ukój swoją duszę w tym Sercu, które tak bardzo nas umiłowało.

Powstań i okaż litość Syjonowi, bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował!

xtar