Któż więc może się zbawić? (16 sierpnia)


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc może się zbawić?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.» (Mt 19, 23-30)

Czy król może zostać zbawiony? Dzisiejszy patron chce przekonać, że tak! Król Stefan Węgierski doszedł do świętości, będąc władcą i pozostając nim do końca, ponad 40 lat. Bogaty może zostać świętym, jeśli jest przede wszystkim bogaty duchem, jeśli pamięta, że komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12,48)

Nieuczciwe jest stwierdzenie, że chrześcijaństwo to religia biedaków, a największą cnotą jest zupełna prostota! Pierwszym Bożym Przykazaniem było czynienie sobie ziemi poddanej,  a do tego otrzymał człowiek rozum i ręce. Prawdziwe zaś jest stwierdzenie, że błogosławieni (znaczy szczęśliwi) są ubodzy, tzn. ci, którzy nie boją się utracić, świadomi, że Bóg ma i podzieli się czymś wspaniałym – zależnie od mojej wyobraźni, od tego, jak wspaniałą wizję świata mogę w sobie wzbudzić, a przez to ją zrealizować w moim życiu…

Oczywiście bogatym trudniej, ale czyż nie jest tak, że oni tym większą otrzymają nagrodę… Nie bójmy się bogatego serca, pełnego marzeń i wizji… Bo takie jest chrześcijaństwo! Bo gdyby takie nie było dla króla Stefana i księcia Mieszka, nie dość, że nie znalibyśmy Chrystusa, to jeszcze nie bylibyśmy narodem polskim czy węgierskim, a nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej…

xtar