Komunikat Biskupa tarnowskiego dotyczący zbiórki pieniędzy na wsparcie dla ofiar tragicznej wichury w Polsce.


Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z pomocą dla ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku

Drodzy Diecezjanie!

 

Odpowiadając na prośbę biskupów meksykańskich popartą apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dzisiaj Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku – pod hasłem: „Kościół w Polsce dla Meksyku”. Tak się składa, że w tym samym dniu Caritas Diecezji Tarnowskiej w wielu parafiach naszej diecezji organizuje tradycyjną już akcję charytatywną „Chlebków Miłosierdzia”.  W związku jednak z tragedią, jaka dotknęła Meksyk, pragniemy tę akcję rozszerzyć na wszystkie parafie diecezji i w tym dniu ofiarami składanymi do puszek wesprzeć poszkodowanych w Meksyku. Proszę również o modlitwę podczas wszystkich Mszy świętych i nabożeństw różańcowych za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI