Intencje Mszalne 16.07 – 22.07. 2018 r.


Intencje Mszalne

16.07 – 22.07. 2018 r.

 

Poniedziałek  16.07.  Najświetszej  Maryi  Panny  z  Góry  Karmel

700 +      Za śp. Janinę Radzik w rocznicę śmierci.

700 +      Za śp. Janinę i Józefa Radzik.

700 +      Za śp. Jadwigę Grucę.

Wtorek  17.07.  

700 +     Za śp. Stanisława Tokarz i Piotra Grucę w rocznicę śmierci.

700 +      Za śp. Księdza Tadeusza Dziedziaka.

700 +      Za śp. Franciszkę i Jana Michalik oraz Józefa Zawiłowicza.

Środa 18.07.  Św.  Szymona  z  Lipnicy

700 +      Za śp. Marię, Stanisława Siedlarz oraz Stanisława Grucę.

700 +      Za śp. Józefa Święsa /od wnuczki Anny z mężem/.

700 +      Za śp. Józefa Święsa /od Zenony Janus z Ptaszkowej/.

1800 +      Za śp. Karolinę, Stanisława, Halinę Czesława i Marcina Milewskich oraz Stanisława Smolnika.

1800 +      Za śp. Jana Grucę.

Czwartek 19.07.

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla żony.

700 +      Za śp. Stanisława i Marysię Radziak.

700 +      Za śp. Władysława Górkę /od Kazimierza i Teresy Siedlarz/.

Piątek  20.07.

700 +      Za śp. Stanisława Grucę /od brata Jana z rodziną/.

700 +      Za śp. Zenonę Skrabę /od Anny i Piotra Jarosz z dziećmi/.

700 +      Za śp. Zenonę Skrabę /od Dyrekcji i pracowników oddziału Banku Spółdzielczego w Limanowej/.

Sobota .21.07.

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla Andrzeja i Wiesławy w 25. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

700 +      Za śp. Zofię Motykę/od rodziny Drągów/.

700 +      Za śp. Zofię Motykę/od Jana i Teresy Radzik/.

XVI  Niedziela  Zwykła  22.07.

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów w rodzinie Justyny i Tomasza Maciaszków z okazji 11. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1000 –      Za parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1000 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów w rodzinie Anny i Józefa Gruca.

1700 +      Za śp. Władysława Górkę /od Katarzyny i Krzysztofa Michalik.