Intencje Mszalne 12.02 – 18.02. 2018 r.


Intencje Mszalne

12.02 – 18.02. 2018 r.

Poniedziałek 12.02.

700  +     Za śp. Zofię Motykę w 30 dzień po śmierci.

700  +     Za śp. Mieczysława Motykę /od siostrzenicy Elżbiety i Adama Hajduga z rodziną/.

poza parafią        Za śp. Paulinę Grucę /od wnuka Wojciecha z żoną i synem/.

Wtorek 13.02. DZień  Wynagrodzenia

700 –     Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów w rodzinie Dziedziców.

700 –     Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

poza parafią        Za śp. Paulinę Grucę /od wnuczka Wojciecha z żoną i synem/.

1700 –      Dziękczynna za stary rok, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla rodziny Główczyków i Krężlów w Nowym Roku.

1700 +      Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od Bogdana i Ewy Zeliszewskich/.

poza parafią        Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od Anny i Wojciecha Kmak z Boguszy/.

Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od Wojciecha i Marii Pękala z Kąclowej/.

Środa 14.02. POPIELEC

700 –      Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów dla Stanisława w 42 rocznicę urodzin.

700 +      Za śp. Jana Widlaka /od brata Mariana/.

poza parafią        Za śp. Jana Widlaka /od córki Karoliny z rodziną/.

Za śp. Paulinę Grucę /od wnuczki Iwony/.

1700 +      Za śp. Władysława Górkę /greg. 1/.

1700 +      Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od Janiny i Władysława Zeliszewskich/.

poza parafią        Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od syna Mateusza z rodziną/.

Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od swatów z Ropy/.

Czwartek 15.02.  

700 +      Za śp. Kazimierę i Zofię Michalik.

700 +      Za śp. Mieczysława Motykę /od Mieczysława i Krystyny Gruca z rodziną/.

poza parafią        Za śp. Paulinę Grucę /od wnuczki Justyny z rodziną/.

1700 +      Za śp. Władysława Górkę /greg. 2/.

1700 +      Za śp. Józefa Święsa /od rodziny Obrzutów/.

poza parafią        Za śp. Józefa Święsa /od Zofii i Wojciecha Bognickich z Ptaszkowej/.

Za śp. Józefa Święsa /od Zenona i Aleksandra Ziółko z Białej Wyżnej/.

Piątek 16.02.

700 +     Za śp. Kunegundę Wodziak.

700 +     Za śp. Stanisława Grucę /od uczestników pogrzebu/.

poza parafią        Za śp. Paulinę Grucę /od wnuka Artura z żoną/.

1700 +      Za śp. Władysława Górkę /greg. 3/.

1700 +      Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od sąsiadów Teresy i Grzegorza Porębów/.

poza parafią        Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od Marii Babik z Krynicy/.

Za śp. Andrzeja Wiśniowskiego /od Zulu Ligęzka/.

Sobota 17.02.

700 +     Za śp. Franciszkę Grygiel w rocznicę śmierci.

700 +     Za śp. Władysława Górkę /greg. 4/.

poza parafią        Za śp. Władysława Górkę /od rodziny Olchawskich/.

Za śp. Paulinę Grucę /od wnuczki Doroty z dziećmi/.

I  niedziela  Wielkiego Postu  18.02. 

700 –       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej binczarowskiej i Aniołów Stróżów w rodzinie Małgorzaty i Krzysztofa.

poza parafią        Za śp. Paulinę Grucę /od wnuka Łukasza z żoną/.

915 –       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla dzieci.

1100 –      Za Parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla żyjących parafian, a dla zmarłych o życie wieczne.

1700 +      Za śp. Władysława Górkę /greg. 5/.

poza parafią        Za śp. Władysława Górkę /od Magdaleny i Pawła Migacz z rodziną/.

Za śp. Władysława Górkę /od Zofii i Łukasza Migacz z rodziną/.