Intencje Mszalne 05.11 – 11.11. 2018 r.


Intencje Mszalne

05.11 – 11.11. 2018 r.

 

Poniedziałek 05.11.

700 +      Za śp. Annę, Stanisława, Jana, jego syna oraz zmarłych z rodziny Tokarzów, Piotra, Katarzynę Gruca, Wiktorię Święs.

700 +      Za śp. zmarłych z rodziny Obrzutów i Zawiłowiczów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

700 –      Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej, aniołów stróżów oraz zdrowie dla Anny i Józefa z okazji 38. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1600 +      Za śp. Jana, Franciszkę, Adama Grygiel oraz Justynę Frączek.

1600 +      Za śp. Antoniego i Marię Legutko oraz zmarłych z rodziny.

Wtorek  06.11.   

700 +     Za śp. Jana Tokarz oraz jego syna.

700 +      Za śp. Eugenię i Walentego Stawiarskich.

700 +      Za śp. Jana, Anielę, Stanisława i Józefa Główczyk.

1600 +      Za śp. Paulinę Siedlarz.

1600 +      Za śp. Romana Brodę w 11. rocz. śm.

Środa  07.11. 

700 –      Dziękczynna za powrót do zdrowia.

700 +      Za śp. Katarzynę i Piotra Gruca,Anne i Stanisława Tokarz.

700 +      Za śp. zmarłych z rodziny Rodaków, Gruców oraz Stanisława Romanka.

1600 +      Za śp. Józefa Ogorzałka w 9. rocz. śm.

1600 +      Za śp. Józefa Ogorzałka.

1600 +      Za śp. Józefę i Stanisława Michalik, Jana Wyzysk, Jana Ochwat, Józefa Karpl, Annę i Jakuba Zawiłowicz.

Czwartek 08.11.  

700 +      Za śp. Zofię i Kazimierza Motyków.

700 +      Za śp. Marię i Mikołaja Kowalskich, Cecylię i Piotra Stawiarskich.

700 +      Za śp. Helenę Sekułę /od Piotra i Małgorzaty Romanek/.

1600 +      Za śp. Michała Skrabę w 30. dniu po śmierci /od syna Józefa z żoną i dziećmi/.

1600 +      Za śp. Marię, Mikołaja i Romana Słowik, Arkadiusza, Wiktorię, Marię, Piotra i Jana Romanków.

1600 +      Za śp. Marię Sowę oraz zmarłych z rodziny.

Piątek  09.11.  Rocznica  Poświęcenia  Bazyliki  Laterańskiej

700  +     Za śp. Jana Kiełbasę /od uczestników pogrzebu/.

700  +     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

700  +     Za śp. Zofię i Jana Grucę /od syna Marka z rodziną/.

1600  +     Za śp. Mieczysława Motykę.

1600  +     Za śp. Józefa i Ignacego Szpilowskich.

1600  +     Za śp. zmarłych z rodziny Jaworskich.

Sobota 10.11.  Św. Leona Wielkiego

700 +      Za śp. Józefa, Janinę, Stefana, Marię, Andrzeja, Jana, Irenę, Wojciecha oraz zmarłych z rodziny Radzików i wszystkich zmarłych z rodziny.

700 +      Za śp. Janinę i Jana Łukasików /od córki z mężem i dziećmi/.

700 +      Za śp. Cecylię i Antoniego Matuła.

1400–      Msza św. na cmentarzu – Dziękczynna w 100-lecie odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.

1600 +      Za śp. Władysława, Stanisława, Kunegundę i Ludwika Zawiłowicz.

1600 +      Za śp. Helenę Sekułę /od męża/.

XXXII  Niedziela  Zwykła  11.11.  Święto  Niepodległości

700 +      Za śp. Wiktora i zmarłych rodziców.

915 +      Za śp. Władysława Pękalę.

1100–      Za parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1600 +      Za śp. Mariana Motykę.