Intencje Mszalne 03.09 – 09.09. 2018 r.


Intencje Mszalne

03.09 – 09.09. 2018 r.

 

Poniedziałek 03.09.  Św. Grzegorza

700 +      Za śp. Zofię Grucę /od siostry Bernadetty z mężem/.

700 +      Za śp. Władysława Górkę /od sąsiadów Teresy i Władysława Hajduga/.

700 +      Za śp. Władysława Górkę /od Stanisława Kurzeja z rodziną/.

900 –      Na rozpoczęcie Roku Szkolnego – Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Binczarowskiej dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów, Rady Rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej /z okazji rozpoczęcia roku szkolnego/.

Wtorek  04.09.  

700 –     Dziękczynna,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów oraz dary Ducha Świętego dla dzieci, nauczycieli, wychowawców i rodziców .

700 +      Za śp. Stanisława Grucę /od Małgorzaty i Piotra Romanek z rodziną/.

700 +      Za śp. Stanisława Grucę /od rodziny Janiszów z Muszyny/.

Środa  05.09.   Św. Teresy z Kalkuty

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla całej rodziny.

700 +      Za śp. Stanisława Sekułę oraz Zofię, Stanisława i Jana Dziedzic.

700 +      Za śp. Jana Kiełbasę /od bratanic Renaty i Małgorzaty z rodzinami/.

1800 +      Za śp. Janinę Kociołek.

1800 +      Za śp. Zofię Grucę /od sąsiadów Marty i Piotra Gruca/.

1800 +      Za śp. Zofię Grucę /od wnuka Sławomira/.

Czwartek 06.09.  I  Czwartek Miesiąca

700 –      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

700 +      Za śp. Władysława Górkę /od Róży Władysława Hajdugi/.

700 +      Za śp. Władysława Górkę /od Mariusza Górki z rodziną/.

1800 +      Za śp. Antoniego Grucę.

1800 +      Za śp. Zenonę Skrabę /od sąsiadów Elżbiety i Adama Gruca/.

1800 +      Za śp. Zenonę Skrabę /od Jana Grucy/.

Piątek  07.09.  I  Piątek  Miesiąca

700 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla Anny i Adama z okazji 22. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

700 –      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

700 +      Za śp. Zofię Grucę /od synowej Barbary z rodziną/.

1800 +      Za śp. Jana Kiełbasę /od Marii i Grzegorza Ligęzka/.

1800 +      Za śp. Jana Kiełbasę /od siostry Stanisławy/.

1900 –      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Sobota 08.09.  Narodzenie  Najświętszej  Maryi  Panny

                            Głównej  Patronki  Dziecezji  Tarnowskiej

700 +      Za śp. Piotra i Marię Gruca.

700 +      Za śp. Jana Kiełbasę /od Jana Grucy/.

700 +      Za śp. Jana Kiełbasę /od uczestników pogrzebu/.

1400 –      Ślubna.

XXIII  Niedziela  Zwykła  09.09.

730 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla Janiny i Józefa z okazji 40. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa /od rodziców/.

915 –      Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla Anny i Stanisława Dutka z okazji 30. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1100 –      Za parafian – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów dla wszystkich żyjących parafian, a dla zmarłych o szczęśliwość wieczną.

1100 –      Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i aniołów stróżów oraz zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji.

1700 +      Za śp. Rafała.