Ruch Sercańskiej Młodzieży

ZASADY RUCHU SERCAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

 1. Akt ofiarowania RSM – to element codziennej modlitwy. Odmawiamy go na początku każdego dnia, aby nasze prace, obowiązki, radości i smutki przeżywać razem z Jezusem.
 2. Modlitwa – nasze podstawowe zadanie. Staramy się, by każdy dzień był naznaczony żywą i szczerą modlitwą, na miarę naszych możliwości, bez zaniedbywania innych obowiązków i zadań.
 3. Pismo Święte – jest dla nas księgą, która ma ożywiać naszą modlitwę i kontakt z Panem Bogiem. Czytamy je i rozważamy każdego dnia.
 4. Eucharystia – stanowi centrum naszego życia. Mamy uczestniczyć w niej tak często, jak to możliwe. Poza niedzielą przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy być na Mszy Świętej. Oprócz tego raz w miesiącu spotykamy się na celebracji Eucharystii w naszych wspólnotach.
 5. Komunia Święta – to wyjątkowe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dokładamy wszelkich starań, aby udział we Mszy Świętej były pełny, to znaczy połączony z przyjęciem Eucharystii.
 6. Pierwszy piątek miesiąca – jest dniem szczególnym. Udział we Mszy Świętej i Komunia Święta wynagradzająca są wyrazem naszej miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 7. Sakrament pokuty i pojednania – jest drogą naszego wzrastania. Korzystamy z niego regularnie. Staramy się przystępować do spowiedzi nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dobrze jest również mieć stałego spowiednika.
 8. Rachunek sumienia – pozwala nam spojrzeć w prawdzie na nasze życie. Na zakończenie każdego dnia, poprzez praktykę rachunku sumienia, oddajemy samych siebie Bożemu miłosierdziu.
 9. Adoracja Eucharystyczna – jest przedłużeniem Mszy Świętej. Przeżywamy ją w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy, trwając przed Panem tak często, jak to możliwe. W I piątek miesiąca staramy się znaleźć czas na adorację. W miarę możliwości w ciągu dnia łączymy się z Jezusem Eucharystycznym poprzez nawiedzanie kościołów i kaplic.
 10. Formacja Ruchu Sercańskiej Młodzieży – polega na świadomym zaangażowaniu w działalność Ruchu i uczestnictwie w spotkaniach. Mamy troszczyć się o pogłębianie swojej wiary, poszerzanie wiedzy religijnej i zaangażowanie w życie Kościoła.
 11. Cotygodniowe spotkania – w ramach wspólnot lokalnych to podstawowy sposób osobistej formacji. Osoby będące na etapie trzyletniej formacji mają obowiązek uczestnictwa w nich. Spotkania te mają charakter otwarty, mogą brać w nich udział także osoby spoza RSM.
 12. Rekolekcyjne spotkania weekendowe – odbywają się dwa razy do roku w ramach poszczególnych okręgów. Powinni wziąć w nich udział wszyscy członkowie Ruchu oraz animatorzy wspólnot. Mają one również charakter otwarty.
 13. Zjazd RSM – odbywa się raz w roku. Uczestniczą w nim osoby formalnie włączone do Ruchu poprzez złożenie swojego aktu ofiarowania. Powinni brać w nim udział także animatorzy odpowiedzialni za wspólnoty.
 14. Czuwania modlitewne  – organizowane są dwa razy w roku: jesienią i na wiosnę. Traktowane są one jako spotkania formacyjne dla członków Ruchu.
 15. Zaangażowanie – w działalność wspólnot lokalnych jest podstawowym zadaniem członków RSM. Na animatorze oraz na członkach Ruchu spoczywa odpowiedzialność za wspólnoty lokalne.
 16. Jedność – we wspólnotach ma być podstawową troską wszystkich członków RSM. Przejawia się ona w modlitwie za wspólnotę oraz w unikaniu wszystkiego, co ją niszczy: obmowy, nieszczerości, nieuczciwości, braku zaangażowania.
 17. Wspólnota parafialna – jest miejscem naszego włączenia się w życie Kościoła. Wspólnota RSM w miarę swych możliwości ma wspomagać duszpasterzy i wychodzić naprzeciw potrzebom młodzieży w parafii.
 18. Rozwój wspólnot – to ważne zadanie dla wszystkich członków Ruchu. Powinniśmy starać się o to, aby wspólnota była otwarta na nowe osoby oraz byśmy otaczali je szczególną troską i życzliwością.
 19. Najważniejsze celebracje: Triduum Paschalne, Boże Narodzenie, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzień urodzin ojca Leona Dehona.
 20. Sercańskie Dni Młodych – to spotkanie, w którym powinni wziąć udział wszyscy członkowie Ruchu. Pomoc w organizacji i posługa w czasie spotkania jest znakiem zaangażowania w dzieło RSM.http://sercanskie.pl/rsm/

Dodaj komentarz