Mali Pomocnicy Matki Bozej Binczarowskiej

IMG_0008

Ruch dzieci, którzy pragną przez swoją modlitwę, katechezę i życie chrześcijańskie naśladować w Maryję, która oddaje siebie Bogu, by dzieło zbawienia realizowało się w świecie.

Ruch nawiązuje do założonego przez kard. Stefana Wyszyńskiego ruchu Małych Pomocników Matki Kościoła. Czerpie również z nabożeństwa ku czci Matki Bożej Binczarowskiej, jaki jest żywy wśród mieszkańców Binczarowej.

Każde dziecko należące do Ruchu:

 • codziennie odmawia „Pod Twoją Obronę” w intencjach Ojca św.
 • przynajmniej raz w tygodniu modli się z rodziną na różańcu w intencji parafii.
 • dwa razy w miesiącu uczestniczy we Mszy św. poza niedzielą i świętami nakazanymi, w intencji, w jakiej w tym czasie modli się ruch.
 • uczestniczy w okresowych spotkaniach ruchu, na których poznaje objawienia Maryjne, postaci świętych dzieci i modli się do Matki Bożej Binczarowskiej.
 • w swoim codziennym życiu rodzinnym i szkolnym starają się kierować zasadami: być zawsze radosnym, dobrze wypełniać swoje obowiązki ucznia, kierować się zawsze przykazaniem miłości bliźniego, walczyć z tym co oddala od Chrystusa i Maryi, starać się swoim zachowaniem prowadzić innych do Jezusa i Maryi.

 

Ofiarowanie odmawiane w dniu przyjęcia i często ponawiane:

 

O Niepokalana Dziewico // Pani Binczarowska// Królowo Różańca świętego! // Wybieram sobie Ciebie dzisiaj// za moją Panią i Matkę // Postanawiam mocno wiernie Tobie służyć,// żyć w przyjaźni z Bogiem //i troszczyć się o to,// by przybliżyć Królestwo Twego Syna.// Ponieważ znam moją słabość, // proszę Cię // // abyś mnie przyjęła do grona swych umiłowanych dzieci// i strzegła mnie jako Swoje własność// Amen.

Starsza grupa:

 1. Chełmecka Julia
 2. Gruca Maciej – senior
 3. Gruca Malwina – I z-ca
 4. Gruca Marcin
 5. Gruca Tomasz
 6. Gruca Weronika
 7. Kmak Dawid
 8. Matusik Magdalena
 9. Michalik Jakub
 10. Mółka Paweł
 11. Nowak Szymon
 12. Ogorzałek Zofia
 13. Pękala Krystian
 14. Piech Jakub
 15. Potępa Michał
 16. Radziak Weronika
 17. Radziak Karolina
 18. Radzik Dawid
 19. Sarata Kacper
 20. Siedlarz Dawid
 21. Zieliński Klaudiusz

Młodsza grupa:

 1. Gruca Gabriela
 2. Gruca Maria
 3. Hajduga Igor
 4. Mucha Gabriela
 5. Ogorzałek Magdalena
 6. Ogorzałek Magdalena
 7. Ptak Aleksandra
 8. Radziak Martyna
 9. Sekuła Arkadiusz
 10. Sekuła Julia
 11. Siedlarz Aleksander – II z-ca
 12. Skraba Kamila
 13. Styś Patryk
 14. Udziela Gabriela
 15. Widlak Adam
 16. Zeliszewska Emilia

 

Święci ze spotkań:

Patron stycznia

 

Patron lutego 

Modlitwa za wstawiennictwem Czcigodnej sł. Bożej Antonnietty Meo

Listy Nennoliny (źródło: http://rokwiary.diecezja.pl/files/Listy%20Nannoliny-A4.pdf)