drogocenna perła (27 lipca)


Jezus powiedział do tłumów:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». (Mt 13, 44-46)

Św. Innocenty może nie był kimś spektakularnym, wielkim męczennikiem, ale wiedział, że należy wytrwale poszukiwać doskonałości. Stąd te Jego tak liczne reformy, bo wiedział, że wierność daje skarb, że konsekwencja pozwala zdobyć perłę…

A jak często zamiast pereł wolę szkiełko, świecidełko, które nie ma wartości… A perła nie powstanie bez ofiary, bez rezygnacji z samego siebie…

xtar