DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ!


Triduum Paschalne zaczyna się w Wielki Czwartek wieczorem. Wspominamy w tym dniu ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz rozważamy przykazanie miłości bliźniego, której wzór daje Chrystus. Tego dnia sprawuje się tylko jedną Eucharystię – Mszę Wieczerzy Pańskiej. Wyjątkiem są katedry, w których rano celebruje się Mszę Krzyżma. Biskup poświęca wtedy oleje używane do sprawowania sakramentów (chrztu, bierzmowania, kapłaństwa, namaszczenia chorych), a kapłani odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia. Msza Wieczerzy Pańskiej przypomina Ostatnią Wieczerzę. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Jezus bierze chleb i wino, przemienia je w swoje Ciało i Krew, daje nam jako pokarm. Umywając nogi Apostołom, przekazuje przykazanie miłości. Struktura wielkoczwartkowej Mszy wieczornej nie różni się niczym od innych Mszy św. Jest jednak kilka znaczących elementów, które wskazują na jej wyjątkowy charakter. Jest nim przede wszystkim obrzęd mandatum (przykazanie) czyli obmycie nóg na wzór Chrystusa, który zapisał się w sercu św. Jana, a my powtarzamy dla podkreślenia prymatu miłości w naszym życiu.
Galeria z Uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
 *
Na godzinę 21.00 zapraszamy wszystkich, zwłaszcza ludzi młodych, by podczas Godziny Świętej powalczyć ze snem.
 *