Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą! (20 sierpnia)


Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony». (Mt 23,1-12)

Każdy nauczyciel, mówca, kapłan staje wobec perspektywy bycia osądzonym według swoich własnych… Również faryzeusze podlegali takiemu osądowi i często wypadali w takiej ocenie słabo, Jednak nigdy to nie zwalniało ich słuchaczy z obowiązku zachowania prawa… Jeśli winogrono przerośnie cierniem, owoce trzeba zerwać: uważniej, lecz nie mniej dokładnie!

Bogu dzięki, że większość świętych było duchownymi – to nie przez znajomości, lecz przez to, by pokazać, że kapłani nie tylko głoszą słowo Boże, ale i je zachowują. Św. Bernard to doktor miodopłynny, który przez swój dar wymowy wymógł na społeczności swoich czasów zaangażowanie i odpowiedzialność za wolność pielgrzymowania do miejsc świętych…

Nie muszę naśladować kapłanów, kaznodziejów w tym, co nie podoba mi się w ich postępowaniu, ale chrześcijaninem jestem dla siebie, nie dla nich i to ja będę odpowiadał przed sądem, a nie oni za mnie!

xtar