Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? (17 sierpnia)


Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?”
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».(Mt 20,1-16)

Pracownicy w winnicy zostali nagrodzeni za chęć do pracy… Dziś jest to dziwne i nawet naiwne… Liczy się ten, kto jest produktywny, kreatywny, przedsiębiorczy i efektywny… Ale Boża Ekonomia jest inna – emerytura u Boga należy się każdemu, kto staje do Igrzysk pod Jego barwami, nie tylko medalista…

Św. Jacek nie chciał w życiu zaszczytów, wolał wytrwałą pracę i naukę… Jego praca zaskutkowała niebywałym rozrostem zakonu dominikańskiego na polskich ziemiach…

A czy ja mam ochotę zaangażować się bez zaszczytów zrobić wiele, bez nagrody? Ofiara i miłość, to największa nagroda… Byleśmy pamiętali o tej dobroci i życzliwości…

xtar