cieszcie się i radujcie w owym dniu (7 września)


W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». (Łk 6,20-26)

Jezus obiecuje tym, którzy wejdą do Jego Królestwa szczęście i radość! Czy jestem gotowy przyjąć ten dar od Boga? Czy jestem gotowy żyć błogosławieństwa, a unikać biada, które niosą postawy im przeciwne?

Ta radość winna rozciągnąć się i na nasze życie, które winienem być gotów oddać. Bo błogosławieni, którzy nie lękają się cierpieć głód i pragnienie, płakać czy znosić prześladowanie…

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

xtar