bał się jednak ludu (30 lipca)


W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela». Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. (Mt 14, 1-12)

Kto staje na czele, ma wybór: może sam o wszystkim decydować, ale wtedy jest mało popularny, ale we wszystkim postępować zgodnie z pragnieniami ludu. Herod nie bardzo wiedział co wolał, ale najczęściej słuchał swej żony…

Kiedy ważniejsze od sprawiedliwości jest to, co ludzie powiedzą, wygrywa trudny kompromis zła… I spada głowa proroka, gdyż prawdziwy prorok nigdy w swym nauczaniu nie będzie przedkładał popularności nad prawdę…

Św. Piotr w swym nauczaniu głosił prawdę, jakiej pragnął Kościół dla swoich wiernych, bo wierzy, że Ona daje szczęście i życie wieczne…

NIE WYMAGAJCIE OD KOŚCIOŁA, BY SIĘ TEMU SPRZENIEWIERZYŁ!  Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.  Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (Ga 1,7-9)

xtar